Abadi Mehmet Çelebi, (d. ?? Amasya ö. 1554 Amasya) Osmanlı hukuku alimi. Tahsilini İstanbul'da yapıp, Kemalpaşazade'den ders almıştır. Fetva eminliğine kadar yükselmiştir.

Abadi Mehmet Çelebi

Abadi Mehmet Çelebi, (d. ?? Amasya ö. 1554 Amasya) Osmanlı hukuku alimi. Tahsilini İstanbul'da yapıp, Kemalpaşazade'den ders almıştır. Fetva eminliğine kadar yükselmiştir.

Eserleri

* Mecmua-i Fetava (Fetvalar Derlemesi) Bu eseri basılmamıştır.

Yanıtlar