Abaka Han

Kısaca: İran-İlhanlı Devletinin ikinci hükümdarı. Zulmü ile meşhur olan Hülagu’nun oğlu. 1234 senesinde doğdu.Dedesi Cengiz Han ve babası Hülagu gibi kan dökücü ve zalim bir kimse olan Abaka Hanın çocukluğu ve gençliği, doğduğu yer olan Moğolistan’da geçti. 1256 senesinde, babasıyla birlikte İran’a geldi. Hülagu’nun 1258 senesinde Bağdat’ı yakıp-yıktığı ve sekiz yüz binden fazla müslümanı katlettiği sırada, onunla beraber bulundu. Babasının ölümü üzerine, hanedan temsilcile ...devamı ☟

Abaka Han
Abaka Han

İran-İlhanlı Devletinin ikinci hükümdarı. Zulmü ile meşhur olan Hülagu’nun oğlu. 1234 senesinde doğdu.Dedesi Cengiz Han ve babası Hülagu gibi kan dökücü ve zalim bir kimse olan Abaka Hanın çocukluğu ve gençliği, doğduğu yer olan Moğolistan’da geçti. 1256 senesinde, babasıyla birlikte İran’a geldi. Hülagu’nun 1258 senesinde Bağdat’ı yakıp-yıktığı ve sekiz yüz binden fazla müslümanı katlettiği sırada, onunla beraber bulundu. Babasının ölümü üzerine, hanedan temsilcileri tarafından hükümdarlığa seçildi. Hülagu, Bizans İmparatorunun kızını istemişti. Fakat kız yolda iken, Hülagu öldü. Abaka Han babasının yerine bu kızla evlendi.

Babasının Mısır Memluklerine ve Müslümanlara karşı başlattığı zalimane mücadeleye devam etti. Koyu bir budist olan Abaka Han, Bizans İmparatorunun kızıyla evli olduğundan, Müslümanlara karşı düşmanca, Hıristiyanlara karşı ise dostça bir siyaset takib etti. Bu davranışları, Avrupa’da memnuniyetle karşılandı. Bütün gayret ve çalışmalarına rağmen, Avrupalılarla birleşip Memlukler üzerine hakimiyet sağlayamadı. Ayrıca Kafkasya’da yaşayan kabileler üzerinde hakimiyet kurmak istediyse de önceleri muvaffak olamadı.

1243 Kösedağ Savaşından sonra Moğollar, Türkiye Selçukluları üzerinde hakimiyet kurmuşlar ve Anadolu’yu işgale başlamışlardı. Moğollar taraflısı görünerek Anadolu’yu daha büyük bir tahribattan koruyan Pervane Muinüddin Süleyman, daha sonra Memluk hükümdarından yardım istedi. Bu davet üzerine Anadolu’ya büyük bir sefer düzenleyen SultanBaybars, Moğol ordusunu Elbistan’da bozguna uğrattı. Halkın sevgi gösterileri arasında Kayseri’ye kadar geldi. Moğol ordusunun yenilgiye uğradığını haber alan Abaka Han, büyük bir ordu hazırlayarak Anadolu’ya girdi. Bu sırada Melik Baybars, geri çekilip Suriye’ye döndü. Abaka Han ise hıncını Anadolu Türklerinden çıkardı. Kayseri ve Erzurum arasında yaptığı mezalimlerde binlerce masum kişiyi katlettirdi. Pervane Muinüddin Süleyman idam edildi (1277).

Abaka Han, batıdaki muvaffakiyetsizliğine rağmen, doğuda birçok galibiyetler elde etti. Burak komutasındaki büyük bir Çağatay ordusu, 1270 senesinde yenilgiye uğratıldı. Abaka Han, doğudan gelecek bazı hücumlarda üs olarak kullanabilmek için, devrin büyük ilim merkezi olan Buhara’yı 1273 senesinde yağmalatıp yıktırdı.

Abaka Han, babasının kurduğu İlhanlı Devletinin sınırlarını güçlükle koruyabildi. Halk üzerindeki ağır vergi yükünü hafifleterek içeride huzuru sağlamak istediyse de, gayesiz ve kuru bir cihangirlik sevdası için pekçok İslam memleketlerini talan ve pekçok müslümanı şehid etmiş, ilmin ve faziletin yayılmasını engellemişti. Budizmin yayılmasına çalıştı ve birçok Budist tapınakları yaptırdı. 1282 senesinde Hemedan’da öldü. Bazı kaynaklar onun zehirlenerek öldürüldüğünü, bazıları ise tutulduğu bir hastalıktan kurtulamadığını kaydederler. Abaka Hanın ölümünden sonra yerine yeni müslüman olan kardeşi Ahmed Han (Teküdar) geçti.

Abaka Han

(Türkçe)- İlhanlı hükümdarı Hülagu'nun oğlu.

İlgili konular

moğolistan tarih

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Argun Han
2 yıl önce

İmparatorluğu İlhanlılar'ın 1284 ile 1291 yılları arasındaki hükümdarı. Abaka Han'ın oğluydu ve babası gibi o da bir Budistti (Hristiyan yanlısı olmasına...

Şemseddin Cüveyni
5 yıl önce

Abaka Han zamanında yaşamış zamanının ünlü vezirlerinden birisidir. Bazı kaynaklara göre başvezirdir. Ayrıca İlhanlı Devleti'nin kurucusu Hülagû Han zamanında...

1282
5 yıl önce

Mihail, İznik İmparatoru ve Bizans İmparatoru (d. 1224) tarihi bilinmeyen Abaka Han, İlhanlılar hükümdarı (d. 1234) Georgios Akropolitis, Bizanslı tarihçi...

1282, 12. yüzyıl, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1286
13. yüzyıl
2 yıl önce

yıkılışı. Buranın Selçuklulara geçişi. 1234 - İlhanlılar'ın hükümdarı Abaka Han'ın doğumu 1236 - Süleyman Şah'ın ölümü. 1238 - Yunus Emre'nin doğumu (mutasavvıf...

1265
2 yıl önce

İlhanlılar hükümdarı Abaka Han tahta çıktı, Bizans İmparatoru VIII. Mihail'un kızı Maria ile evlendi. 10 Mayıs - Fushimi, Japonya'nın geleneksel veraset...

1265, 12. yüzyıl, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1266, 1267, 1268, 1269
1270
5 yıl önce

İlhanlılar hükümdarı Abaka Han, Herat yakınlarında yapılan savaşta Çağatay Devleti hükümdarı Barak Han'ı yenilgiye uğrattı. Sekizinci Haçlı Seferi sona...

1270, 12. yüzyıl, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1271, 1272, 1273, 1274
1295
5 yıl önce

karısı (ö. 1358). 24 Mart - Geyhatu Han, İlhanlı Devleti hükümdarı, Abaka Han'ın oğlu 5 Ekim - Baydu Han, Hülagû Han’ın torunu, kısa süreli İlhanlı Devleti...

1295, 12. yüzyıl, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1296, 1297, 1298, 1299
Ahmed Teküder
5 yıl önce

hüküm sürmüştür.) İlhanlı hükümdarı, Hülagü'nün oğlu ve Abaka Han'ın kardeşiydi. Nikolas Teküdar Han adıyla Nesturi Hristiyan olarak dünyaya gelen Teküdar...

Ahmet Teküder, 1282, 1284, Abaka, Budist, Budizm, Horasan, Hülagü, Hıristiyan, Kubilay Han, Memlükler