Abbas�� Devleti

Mutemid (Abbasi)

Mutemid, tam ismiyle Ebu Abbas Mutemid billah Ahmed bin Cafer Mütevekkil (d: 844- ö. Ekim 892), 870-892 döneminde hükümdarlık yapan 15. Abbasi halifesi. Halifelik mevkiinde 22 yıl kalmakla beraber bu dönemde gerçek iktidar gücü kendi elinde bulunmamıştır...

Seffah (Abbasi)

"es-Seffah" ʿAbd Allâh bin Muhammed bin ʿAlî bin el-`Abbâs; (Arapça:أبو العباس "السفاح" عبد الله بن محمد بن علي بن العباس)

Abbas nağılı

Abbas nağılı, (Şah Abbas nağılı da denir) İran Safevi Devleti'nin hükümdarı olan I. Abbas'ın hayatını konu olan Azeri halk hikayesi. Şahsiyeti ile Azeri halk edebiyatında geniş yankılar uyandırmış olan Şah Abbas için saz şairleri şiirler, hikayeler söylem...

Abbâsîler

Abbâsîler (Arapça: العبّاسيّون; al-'Abbāsīyūn), Emevî hanedanından sonra başa gelerek İslam Devleti'nin yönetimini ve halifeliği beş asırdan daha uzun bir süre elinde tutan hanedan.

I. Hakim

I. Hakim Tam Adı:Ebû’l-`Abbâs ʿAhmed "el-Hâkim biʿEmr i’l-Lâh" (ö. 1302) 59. İslam Halifesi.

Abbasiler

Abbasi Devleti (750-1258) Hz. Muhammed'in amcası Abbas'ın soyundan gelen Ebul Abbas'ın kurduğu devlet. 750 yılında Abbasiler Emevi yönetimine karşı ayaklanarak halifeliği ve iktidarı ele geçirdiler. Bu tarihten başlayarak Abbasiler 1258'e kadar İslam düny...

Nâsır (Abbasi)

Nâsır veya ''en-Nâsır lî-Dîn i’l-Lâh'' Tam Adı-Soyadı: ''Ebû el-`Abbâs "en-Nâsır lî-Dîn i’l-Lâh" Ahmed bin el-Hasan el-Mûstâdhi'' (Arapça: أبو العباس "الناصر لدين الله" أحمد بن الحسن المستضئ) . (1158 - 2/6 Ekim 1225) Bağdat'taki otuz dördüncü Abbâsî Hâli...

Felsefi açıdan devlet

Toplumu yöneten kurallar ve yasalar yaratma otoritesine sahip bir ayrı bir kurumlar kü­mesi. Demokrasilerde hükümetlerin gelip gittikleri dikkate alınırsa, salt hükümete eşdeğer olmadığı gibi, iktisat, okullar, toplum örgütleri benzeri örgütlü ve sürekli...

Mustain (Abbasi)

Mustain veya ''el-Mûsta`in bi’l-Lâh'' Tam Adı: Ebû’l-`Abbâs "el-Mûsta`in bi’l-Lâh" ʿAhmed bin Muhammed bin `Abbas el-Mu`tasım (Arapça: أبو العباس "المستعين بالله" أحمد بن محمد بن عباس المعتصم; Ebū el-ʿabbās "el-mustaʿīn bi-llāh" ʾaḥmed bin muḥammed bin...

Şah I. Abbas