Abbâsî Hâlifeleri soyağacı ve listeleri Abbâsâ halifelerinin soyağacını gösteren tablo; Abbâsî Hâlifeleri ecdadı listesi;

Abbasi Halifeleri soyağacı ve listeleri

Abbasi Halifeleri soyağacı ve listeleri Abbasa halifelerinin soyağacını gösteren tablo; Abbasi Halifeleri ecdadı listesi; Bağdad Abbasileri nesli listesi ve Kahire-Memluk Abbasileri nesli listesini ihtiva eder.

Abbasi Halifeleri soyağacı

Abbasi Halifeleri ecdadı

Bağdad Abbasileri nesli

Kahire-Memluk Abbasileri nesli

Yanıtlar