--}}

Abdülahad Nûrî

Abdülahad Nûrî (1594, Sivas-?), 17. yüzyılın önde gelen mutasavvıf şairlerindendir.Dedesi Şemseddin Sivâsî'nin kardeşi olan Sivas müftüsü Ebü'l-Berekât İsmail Efendi'dir.

} }

} Abdülahad Nuri (1594, Sivas-?), 17. yüzyılın önde gelen mutasavvıf şairlerindendir.

Dedesi Şemseddin Sivasi'nin kardeşi olan Sivas müftüsü Ebü'l-Berekat İsmail Efendi'dir. Babası ise, kadı Muslihuddin Mustafa Safayi Efendi'dir. Annesi, Şemseddin Sivasi'nin büyük kardeşi Muharrem Efendi'nin kızı Safa Hatun'dur.

Kaynaklarda Abdülahad Nuri'nin lakabları Evhadüddin, Künyeleri Ebü'l Mekarim, mahlasları Nuri olarak geçmektedir.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.