Abdülaziz Han

Sultan Abdülaziz Osmanlı padişahlarının otuzikincisi ve islam halifelerinin doksanyedincisidir. Sultan İkinci Mahmud'un ikinci oğludur. 1876 yılında Dolmabahçe Sarayından alınıp, Topkapı Sarayına haps edildi.

Abdülaziz Han

Abdülaziz Han ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Sultan Abdülaziz

Yanıtlar