Abdülhak Şinasi Hisar

İstanbul'da doğmuştur (1888). Osmanlı İmparatorluğu döneminde yayımlanmış ilk yazın dergilerinden olan Hazine-i Evrak'ı (1881-1882) çıkaran Mahmut Celâlettin oğludur. Tanzimat Edebiyatı'nın iki ünlü şairinin (Şinasi ve Abdülhak Hamit) adları verilmiştir.

İstanbul'da doğmuştur (1888). Osmanlı İmparatorluğu döneminde yayımlanmış ilk yazın dergilerinden olan Hazine-i Evrak'ı (1881-1882) çıkaran Mahmut Celalettin oğludur. Tanzimat Edebiyatı'nın iki ünlü şairinin (Şinasi ve Abdülhak Hamit) adları verilmiştir. Daha küçük yaşlarda bir Fransız mürebbiyeden Fransızca, komşuları olan Tevfik Fikret'ten de Türkçe dersleri almış, ilkokuldan sonra öğretimini Mekteb-i Sultani'de (Galatasaray Lisesi'nde) tamamlamıştır (1898-1905). Daha sonra Paris'e giderek Ecole Libre des Sicences Politique'te okumuştur (1905-1908). Meşrutiyetin ilanından sonra yurda dönmüş, uzun süre özel şirketlerde çalışmıştır (1909-1930). Daha sonra Ankara'ya giderek Balkan Birliği Cemiyeti Umumi Katipliği ve Dışişleri Bakanlığı Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur (1931-1948). Son yıllarında İstanbul'da bazı kurumların İdare meclisi üyeliklerinde bulunmuş, İstanbul'da ölmüştür (3 Mayıs 1963).

Yazın Yaşamı

Abdülhak Şinasi Nisar, Cevdet Kudret'in belirttiği üzere Meşrutiyet Döneminin Ahmet Haşim, Refik Halit, Hamdullah Suphi, Yahya Kemal, Yakup Kadri gibi şair ve yazarlarıyla aynı kuşaktan olmasına, çoğuyla okul sıralarından başlayan arkadaşlıklar kurmasına rağmen, yazmaya onlardan çok sonra başlamıştır. Önce Birinci Dünya Savaşı sonlarında bazı dergilerde şiirleriyle görünmüş ( 1918), sürekli olarak yazmaya ise Mütareke döneminde yönelmiştir. Bu dönemde Dergah (1921), Yarın (1921) dergilerinde şiir ve eleştiri, İleri gibi gazetelerde de eleştiriler yazmıştır. Hisar, Cumhuriyet döneminde de Milliyet, Türk Yurdu gibi çeşitli gazete ve dergilerde yazmayı sürdürmüş, yazarlar arasında şair ve özellikle eleştirmeci olarak tanınmıştır. Hisar Varlık dergisinde mensur şiirler, yazın üzerinde denemeler, eski yazarlar ve geçmiş dönem hayatını anlatan anılar yayımlanmıştır ( 1933-1943). Bir tür Hazırlık dönemi sayılabilecek bu yıllardan sonra Abdülhak Şinasi Hisar 1941 yılından itibaren kendi yolunu bulmuş, özgün yapıtlarını peşpeşe vermeye başlamıştır. Hisar Fahim Bey ve Biz romanlarıyla CHP Hikaye ve Roman Armağanı'nda üçüncülük almıştır (1942).

Yapıtları

Roman:

Fahim Bey ve Biz (1941), Çamlıcadaki Eniştemiz (1944), Ali Nizami Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği (1952), Anlatı: Boğaziçi Mehtapları (1943), Bogaziçi Yalıları (1954), Geçmiş Zaman Köşkleri (1956), Öteki Yapıtları: Aşk İmiş Her Ne Var Alemde (1955-Seçilmiş mısra ve beyit antolojisi), Geçmiş Zaman Fıkraları (1958), İstansul ve Pierre Loti (1958), Yahya Kemal'e Veda (1959), Ahmet Haşim, Şiiri ve Hayatı (1963).


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Abdülhak Şinasi Hisar ilgili konular

 • Abdülhak Hamit Tarhan

  Abdülhak Hamit Tarhan Tanzimat döneminde batı tesirlerini Türk şiirine sokan şair, tiyatro yazarı ve diplomat. 5 Şubat 1851’de İstanbul
 • Abdülhak Şinasi Hisar

  İstanbul'da doğmuştur (1888). Osmanlı İmparatorluğu döneminde yayımlanmış ilk yazın dergilerinden olan Hazine-i Evrak'ı (1881-1882) çıka
 • Ahmet Haşim

  Ahmed Haşim (1884, Bağdat - 4 Haziran 1933, Kadıköy, İstanbul), sembolizmin öncülerinden Türk şair.
 • Abdülhak-ı Dehlevi

  Hindistan'da yetişen tefsir, hadis ve fıkıh alimlerinin büyüklerinden. Babası Seyfeddin bin Sadullah-el-Buhari et-Türki'dir. Muhaddis Dehlevi d
 • Ahmed Abdülhak Radulevi

  Hindistan’da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi, Ahmed olup, “Abdülhak, Nurulhak ve Kıdvet-ül-Evliya” lakabları ile de bilinir. Doğ
 • Yeni İstanbul

  1918`de kısa bir süre bu adla çıkan Abdullah Cevdet`in ``Yeni İstanbulundan sonra 1949`da çıkan ``Yeni İstanbul`` Tünel`de Habib Edip Töreha
 • Necmettin Turinay

  Necmettin Turinay, (d. 7 Şubat 1946 - Sorkun, Sandıklı, Afyonkarahisar) Deneme ve eleştiri yazarı, edebiyat araştırmacısı ve idareci.
 • Ötüken Neşriyat

  Ötüken Neşriyat, 1964 yılında Şehzadebaşı'nda üniversite öğrencileri tarafından kurulan bir yayınevidir. "Her zaman okunacak kitaplar" sl
 • Sebil Yayınevi

  Sebil Yayınevi, 1964 senesinde tarihçi-yazar Kadir Mısıroğlu tarafından kurulmuştur. İlk neşredilen eser; Kadir Mısıroğlu'na ait Lozan Zaf
 • CHP Edebiyat Ödülleri

  CHP Edebiyat Ödülleri, Türkiye'de şiir ve romana verilen ilk edebiyat ödülleri (1942-46).