Mevlana Abdülhalim Efendi (d. ? - ö.

Abdülhalim Efendi

} Mevlana Abdülhalim Efendi (d. ? - ö. 1516) Osmanlı döneminde yaşamış ünlü alim ve veli.

Tam ismi Abdülhalím bin Ali olup kısaca Halimi Çelebi diye de bilinir. Kastamonulu olup, doğum tarihi bilinmemektedir. Zamanın alimlerinden ayrıca Molla Alaeddín-i Arabí'nin hizmetlerinde bulunmuş, Molla Alaeddín-i Arabí vefat ettikten sonra, İran'a gitmiştir. Sufíyyenin ileri gelenlerinden Şeyh Mahdumí'nin hizmetinde de bulunup, daha sonra asıl memleketi olan Kastamonu'ya dönmüştür. Yavuz Sultan Selim'in hocası olarak da görev yapmıştır. Sultan Selim Han ile birlikte Mısır Seferi'ne de katılmıştır. Mısır Seferi dönüşünde 922/1516 senesinde Şam'da vefat etmiştir. Orada, Muhyiddin İbn Arabi'nin türbesine defnedilmiştir.

} }

Yanıtlar