Abdülhamid Lahuri

Abdülhamid Lahuri Babür İmparatorluğu'nda yaşamış ünlü tarihçi.

bağlantısız|Şubat 2008 Babür İmparatorluğu`nda yaşamış ünlü tarihçi.

Hayatı ve Eserleri

Babür İmparatorluğunun beşinci hükümdarı Şah Cihan zamanında yaşamıştır.(d. ? .ö.1655) Lahorda doğmuştur.Patna şehrinde tarih ve edebiyat çalışmaları yaptı.1627` de Şah Cihan tarafından “Sahife-i Devlet” yazarlığına tayin edildi.Bu tarihten itibaren Şah Cihan devri vakayınamesi olan Padişahname adlı yapıtını meydana getirdi.Bu yapıt Babür İmparatorluğu tarihi açısından fevkalade önemli bilgiler içerir.Bu yapıt, Şah Cihan devrinin bütün olaylarını günü gününe onar yıllık üç bölüm halinde anlatır.Birinci bölümde 1627-1637 arası olaylar, ikinci bölümde 1637-1647 arası olayları vardır. Bu iki bölümü de Abdülhamid Lahuri yazmış, üçüncü bölümü devrin vakanüvislerinden Muhammed Varis tamamlamıştır.Kitabın başında Timur İmparatorluğu hükümdarı Timur`dan Babür İmparatorluğu kurucusu Babür` e ve ondan da Şah Cihan` a kadar olan devreden bahseden bir giriş kısmı vardır.Girişten sonra Şah Cihan` ın tahta çıkışından itibaren başlayarak olaylar, günü gününe yazılmış, yapıtın her üç kısmında da o devre ait emirler, şeyhler, alimler, şairler ve hekimlerin hal tercümeleri verilmiştir.Abdülhamid Lahuri`nin Padişahnamesi 1867 yılında iki cilt halinde ayrıca bir cilt de fihrist olarak Kalküta`da basılmıştır.

biyo-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Abdülhamid Lahuri ilgili konular

 • Imparatorluk

  Kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi. İmparatorluk sözcüğü, Latince imperare (buyurma
 • Alemgir Şah

  ALEMGİR ŞAH Timur soyundan Hindistan'da hüküm süren ve Babür Şah tarafından kurulmuş olan büyük Türk-Moğol İmparatorluğu Hükümdarlar
 • Hindistan tarihi

  Hindistan’ın tarihi hakkında bilgiler, Aryalardan başlamaktadır. Bundan önceki dönemler içindeki olaylar hakkında çok çeşitli ve kesin ol
 • Abdülhamit

  Abdülhamit, erkek ismidir. Kelime anlamı: ''Hamîd`in Kulu'' demektir. ''Arapça'' kökenlidir. Ayrıca, Osmanlı'da iki tane ''Padişah''`a verilen
 • Babür

  Zāhir ad-Dīn Muhammad Bābür ya da daha kisa Babür,(14 Şubat 1483, Fergana - 26 Aralık 1530, Agra; (taht: 1526 - 1530) ) Babür İmp
 • Babürnâme

  Babür İmparatorluğu`nun kurucu Babür tarafından, dönem hükümdarlarından beklenmeyen bir samimilik ile kaleme alınan hatıratı. Pek çok dil
 • Abdülhamid Lahuri

  Abdülhamid Lahuri Babür İmparatorluğu'nda yaşamış ünlü tarihçi.
 • şahruh

  Şahruh Mirza, (Farsça: شاهرخ میرزا‎ ''Šāhrukh Mīrzā''; 1377 - 1447) Timur İmparatorluğu'nun 2. sultanıdır.
 • Barlaslar

  Barlaslar, Barlas Boyu veya Barlas Aşireti (Çağatayca/ - ''Barlās''; ''Berlas'' veya ''Birlas'') Orta Asya'da bulunan Türkleşmiş MoğolB.F. Man
 • Hindistan'ın Moğollar tarafından istilası

  Hindistan’ın Moğollar tarafından istilası, 1221 – 1327 yılları arasında Hindistan yarımadasına düzenlenen çok sayıdaki Moğol İmparat