Abdülkerim aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Abdülkerim}

Abdülkerim

(Arapça) Erkek ismi - Keremi bol, cömert olan Aziz ve Celil Al­lah'ın kulu. - Kerim; Allah'ın isimle -rindendir. (bkz. Kerim).

Yanıtlar