--}}

Abdüllâtif Bağdâdi

Abdüllâtif Bağdâdi (``Muvaffak-üd-din Abdüllâtif``), 1231`de öldüğü sanılmaktadır.

Abdüllatif Bağdadi (``Muvaffak-üd-din Abdüllatif``), 1231`de öldüğü sanılmaktadır.

İslam felsefesi içerisinde bağımsız kabul edilen, blli bir akıma dayanmayan ya da kendisini belirli bir akım koymamış olan filozoflar da sözkonusudur ve Abdüllatif Bağdadi bunların ilklerinden biridr. İbn-i Sina ve Gazali gibi filozofların yapıtlarından felsefeyi öğrenmiş, daha sonra onlara karşı eleştirle bir tutum takınamarak tenkit etmiştir. Zamanının önemli filozoflarıyla da tartışmalara girmiştir, Farabi`nin mantık kitaplarını şerh etmiştir.

Felsefesi

Abdüllatif Bağdadi islam felsefesinde derin etkisi olan, belirli bir akım ortaya koyan bir filozof olmamakla birlikte, mevcut felsefelerin eleştirisinde ve zayıf yönlerinin ortaya konulmasında önemli bir rol oynadı. Sühreverdi`ye ve İbn Meymun`a yönelik eleştirileri sözkonusu oldu. En çok yakınlık duyduğu filozof Farabi oldu. Bu sebepten belirli bir anlamda filozof değil kuşkucu bir eleştirmen olarak değerlendirilir. Felsefede kararsız ve çeşitli yönelimleri br arada barındıran bir kişiliğe sahip olduğu ve onu önemli kılanın güçlü tenkit yeteği olduğu söylenmektedir.``İslam Felsefesi``, Hilmi Ziya Ülken, sayfa:252, Cem Yayınevi Abdüllatif Bağdadi kuşkucu bir eleştirmendir, ancak islam felsefesi içerisinde kuşkucuk olarak belirmiş olan eğilimlere de bağlı olmamıştır. Nitekim farklı islam felsefe okullarında çeşitli türden kuşkuculuklar görülür, hatta belirli filozozflar belrili zamanlarda kuşkucu yönelimler göstermişlerdir; Abdüllatif Bağdadi bağımsız ve kuşkucu bir düşünür olarak bu yönelimlerde ayrıca yerini alır.

Göz at

KaynakçaŞablon:Felsefe

Şablon:Felsefe portalı

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.