Abdi Efendi (Tulum)

Kısaca: Abdi Efendi Klasik Türk musikisinin önemli bestekârlarından biridir. Onsekizinci yüzyılın ilk yarısında İstanbul'da yaşadığı ve 1750 yılı civarında öldüğü tahmin edilmektedir. ...devamı ☟

} Abdi Efendi (Lavtacı Abdi Efendi olarak da bilinir) Klasik Türk musikisinin önemli bestekarlarından biridir. Onsekizinci yüzyılın ilk yarısında İstanbul'da yaşadığı ve 1750 yılı civarında öldüğü tahmin edilmektedir. Enderun'da yetişmiş olan Abdi Efendi saz eserleri ve büyük formda dindışı sözlü eserler bestelemiştir. Dini eser ve dindışı küçük formda eser bestelediği bilinmiyor. Günümüze kadar gelen ve Tulum Abdi Efendi'ye ait olduğu kabul edilebilecek bestelerin sayısı sekizdir.

Saz Yapıtları

Bu yapıtların notaları Hamparsum-Mandoli'de bulunmaktadır.}Sözlü Yapıtları

Saba Remel Beste: "Meyl eylese ağyare anı sanma vefadır" Güfte: Veysí (Kadı Üveys Efendi)

Saba Hafif Beste "Ol levendane kesimle görüp ol sím-teni" (Her iki Saba beste TRT repertuvarında Tulum Abdi adına kayıtlı iken, Yılmaz Öztuna ve bazı kaynaklar Tosunzade Abdullah Efendi'ye ait olarak kaydetmektedir.)

Uşşak Nim Devir Beste "Bakılmaz arız-ı pür-tabına ol mah-i tabanın" (Doğan Dikmen'in "Uşşak Faslı" albümünde Tulum Abdi'ye ait olarak gösterilen bu eser Yılmaz Öztuna ve TRT repertuvarında Basmacı Abdi Efendi'ye ait olarak kayıtlıdır.)

Isfahan Devr-i Kebir Beste "Síne-i pür-şevkime meyhaneler reşk_eylesin" (Etem Ruhi Üngör'ün Türk Musikisi Güfteler Antolojisi adlı eserinde bahsedilen bu eserin diğer kaynaklarda adı geçmemektedir)

Kaynakça} } }

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.