Abdi Efendi Klasik Türk musikisinin önemli bestekârlarından biridir. Onsekizinci yüzyılın ilk yarısında İstanbul'da yaşadığı ve 1750 yılı civarında öldüğü tahmin edilmektedir.

Abdi Efendi (Tulum) hakkında detaylı bilgi

} Abdi Efendi (Lavtacı Abdi Efendi olarak da bilinir) Klasik Türk musikisinin önemli bestekarlarından biridir. Onsekizinci yüzyılın ilk yarısında İstanbul'da yaşadığı ve 1750 yılı civarında öldüğü tahmin edilmektedir. Enderun'da yetişmiş olan Abdi Efendi saz eserleri ve büyük formda dindışı sözlü eserler bestelemiştir. Dini eser ve dindışı küçük formda eser bestelediği bilinmiyor. Günümüze kadar gelen ve Tulum Abdi Efendi'ye ait olduğu kabul edilebilecek bestelerin sayısı sekizdir.

Saz Yapıtları

Bu yapıtların notaları Hamparsum-Mandoli'de bulunmaktadır.}Sözlü YapıtlarıSaba Remel Beste: "Meyl eylese ağyare anı sanma vefadır" Güfte: Veysí (Kadı Üveys Efendi)

Saba Hafif Beste "Ol levendane kesimle görüp ol sím-teni" (Her iki Saba beste TRT repertuvarında Tulum Abdi adına kayıtlı iken, Yılmaz Öztuna ve bazı kaynaklar Tosunzade Abdullah Efendi'ye ait olarak kaydetmektedir.)

Uşşak Nim Devir Beste "Bakılmaz arız-ı pür-tabına ol mah-i tabanın" (Doğan Dikmen'in "Uşşak Faslı" albümünde Tulum Abdi'ye ait olarak gösterilen bu eser Yılmaz Öztuna ve TRT repertuvarında Basmacı Abdi Efendi'ye ait olarak kayıtlıdır.)

Isfahan Devr-i Kebir Beste "Síne-i pür-şevkime meyhaneler reşk_eylesin" (Etem Ruhi Üngör'ün Türk Musikisi Güfteler Antolojisi adlı eserinde bahsedilen bu eserin diğer kaynaklarda adı geçmemektedir)

Kaynakça

} } }Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Abdi Efendi (Tulum) maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Abdi Efendi (Basmacı)

Abdi Efendi (d. 1797, Davudpaşa, İstanbul - ö. 1851) III. Selim dönemi Klasik Türk musikisi bestekârlarındandır. Babası kadı idi. Küçük yaşta babası ölünce bir basmacı dükkânında çalışmaya başladı. Bu yüzden "''Basmacı''" adıyla tanındı. Bazı kaynaklarda babasının ...

Kadri Çelebi (Ama)

Kadri Çelebi (Ama) Osmanlı Devleti, Klasik Türk Müziği bestecisi.Doğum yılı ve nerede doğduğu bilinmemektedir.16. yüzyılda yaşadığı söylenir.Medrese eğitimi aldı.

Klasik Türk Müziği Bestecileri Listesi

Klâsik Türk Müziği'nin önemli bestekârları alfabetik sıra ile gösterilmiştir. Belirtilen rakamlar bazıları takribi olmak üzere bestekârın ölüm yılını göstermektedir.== A ==* Abdi Efendi (Tulum) - 1750* Abdi Efendi (Basmacı) - 1851* Abdullah (Tosunzade) - 1715* Abdullah Ağa ...