Abdulhayy Öztoprak

Abdulhayy Öztoprak (1884, İstanbul - 1961, İstanbul), İstanbul'da Beşiktaş'tan Ortaköy'e giderken, Çırağan sırtlarında bulunan Yahyâ Efendi dergâhının son şeyhlerindendir. Babası Fikri Efendi, dedesi Şerif Ali Efendi'dir.

Abdulhayy Öztoprak (1884 - 1961), İstanbul'da Beşiktaş'tan Ortaköy'e giderken, Çırağan sırtlarında bulunan Yahya Efendi dergahının son şeyhlerindendir. Babası Fikri Efendi, dedesi Şerif Ali Efendidir.

1884 senesinde İstanbul'da doğdu. Abdülhay, annesinin gayretiyle küçük yaşta Kur'an hıfzını (Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi) tamamladı. Zamanın usulüne göre medrese tahsili gördü. 18 yaşındayken babasının tamir ettirdiği Ümmü Gülsüm Camii'ne imam oldu.

Abdülhayy Efendi aslen Kadiri tarikatında, meşreben ise Nakşbendi idi. Son Nakşbendi şeyhlerinden Gümüşhanevi Dergahı Postnişini İsmail Necati Efendi'den icazet aldı. Bir ara Çiçekçi Cami İmam-Hatipliğini yaptı. Yahya Efendi dergahının hizmetini üstlendi. Bir taraftan da Baytar mektebinde ayniyat muhasipliği yaparak emekli oldu. Soyadı Kanunundan sonra Öztoprak soyadını aldı.

1961'de İstanbul'da vefat etti. Kabri Yahya Efendi Dergahı kabristanı bahçesinde mescidin kıble yönündedir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.