Sivas’ta doğmuş ve Hicri 1894 yılında vefat etmiştir. Türkçe şiirlerini kapsayan bir Divan-ı bulunmaktadır.

Abdulkadir Bin Kör Ali

Sivas’ta doğmuş ve Hicri 1894 yılında vefat etmiştir. Türkçe şiirlerini kapsayan bir Divan-ı bulunmaktadır.

Yanıtlar