Abdurehim ��Tk��R

Abdulrahim Albayrak

.tk

.tk Tokelau için internet ülke kodu üst seviye alan adıdır. (ccTLD) Ayrıca da bir site taarafından verilen bedava alan adıdır. Bkz " www.dot.tk "

HÖTK

TK

Telekinezi (Yunanca: τῆλε + κίνησις, "uzaktan hareket") ya da kısaca TK, maddeler üzerinde düşünce gücüyle etki yapma olarak tanımlanır. Telekinezinin gerçekliğine dair hiçbir bilimsel kanıt yoktur.

çek

Bir kişinin bir banka üzerinde bulunan alacağının tümünü ya da belirli bir bölümünü diğer bir kişiye ödetmek amacıyla düzenlediği belgeye "çek" denir. Bir kambiyo senedi olan çekte üçlü bir bağlantı vardır. Keşideci (çek düzenleyen), muhataba senette yazı...

limited şirket

Limited Şirket Bu ortaklık tipi, Alman kanun koyucusu tarafından 19. yüzyıl sonlarında ihdas edilmiştir. Hukukumuz da, 1926 tarihli Ticaret Kanunu ile bu ortaklığa yer vermiş bulunmaktadır. 29.6.1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, bu ortaklık t...

imtiyazlı hisse senedi

İmtiyazlı Hisse Senedi Türk Ticaret Kanunu, "kurucu" ya da "müessis" hisse senedi diye bir kurumu düzenlememiştir. Bununla beraber, uygulamada, bazı anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde bu kavrama öteden beri yer verilmektedir. Aynı şekilde, doktr...

TCL

John K. Ousterhout tarafından geliştirilen programlama dili. Yaygın kullanımını büyük ölçude TK kütüphanesi beraber dağıtılan TK grafik sistemine ve platformdan bağımsız olarak grafik arayüzleri gelistirilmasini sağlayabilmasine borçludur.

Nama yazılı hisse senedi

Nama Yazılı Hisse Senedi veya Nama Yazılı Pay Senedi anonim ortaklık payını temsil etmek üzere çıkarılan ve belli bir kişinin adına düzenlenmiş yani TK 487/2'ye göre sahibinin adını da içeren kıymetli evrak.

Navlun sözleşmeleri

Deniz hukukunda taşıyanın belirli bir ücret karşılığında, gemisini kısmen ya da tamamen taşıtana tahsis ederek ya da tahsis etmeksizin bir yükü deniz yoluyla taşımayı yüklendiği sözleşme. Taşıyan, gemisinin tamamını ya da bir bölümünü taşıtana tahsis e...