Abdurrahman Nureddin Paşa

Abdurrahman Nurettin Paşa (1833, Kütahya - 1912, İstanbul), II. Abdülhamit saltanatında 2 Mayıs 1882 - 12 Temmuz 1882 tarihleri arasında iki ay onbir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Abdurrahman Nurettin Paşa (1833, Kütahya - 1912, İstanbul), II. Abdülhamit saltanatında 2 Mayıs 1882 - 12 Temmuz 1882 tarihleri arasında iki ay onbir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Ailesi köken olarak Germiyanoğulları Beyliği'ni kuran Germiyanoğulları ailesine mensuptu. Babası Hacı Ali Paşa, oğlunun iyi bir eğitim almasını sağlamış; daha sonra da idari işlerin inceliklerini öğretmiştir. Paşa, bazı küçük memurluklardan sonra, Şumnu, Varna ve Niş mutasarrıflıkları ile Prizren, Tuna, Ankara, Diyarbakır ve Bağdat Valiliklerinde bulunmuş, Sadrazam Küçük Mehmet Sait Paşa'nın yerine kısa bir süre Başvekil olmuştur. Mısır Meselesi'ne ilişkin görüşleri II. Abdülhamit tarafından paylaşılmadığı için sadaretten azledilmiştir. 1882-1891 yılları arasında 9 yıl boyunca Kastamonu valiliği yapmış, görev süresi boyunca günümüze kadar gelen eserler bırakmıştır. Bunlar arasında bir liman şehri ve ticaret merkezi olarak İnebolu ve Kastamonu Lisesi başta gelmektedir. İzmir (Kasım 1891 - Mayıs 1893) ve Edirne valiliklerinden sonra 1895'den itibaren 12 yıl süreyle Adliye Nazırlığı görevini yürütmüştür. Kariyeri boyunca dürüstlüğüyle tanınmıştır.

1912'de İstanbul'da vefat etmiştir. Tanınmış Türk müzikoloğu Hüseyin Sadeddin Arel kızı Pakize Hanım'la evlenmiş olup, damadıdır. Damadının oluşturduğu muazzam kütüphaneyi bulunduran konağı İstanbul'un işgali sırasında Fransızlarca kasıtlı olarak yakılmıştır. Abdurrahman Nurettin Paşa, ayrıca, Türk Sanat Müziği üstadı Münir Nurettin Selçuk'un dayısıdır

Dış bağlantılar}

}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Abdurrahman Nureddin Paşa ilgili konular

 • Sadrazamlar

  Osmanlı Devleti sadrazamları ve başbakanlarına ait detaylı liste.
 • Abdurrahman Nureddin Paşa

  Abdurrahman Nurettin Paşa (1833, Kütahya - 1912, İstanbul), II. Abdülhamit saltanatında 2 Mayıs 1882 - 12 Temmuz 1882 tarihleri arasında iki ay
 • Abdurrahman Nurettin Paşa

  Abdurrahman Nurettin Paşa (Osmanlıca: عبدالرحمن نور الدين پاشا‎; (d. 1833, Kütahya - ö.
 • Abdurrahman Paşa

  Abdurrahman Nurettin Paşa (Osmanlıca: عبدالرحمن نور الدين پاشا‎; (d. 1833, Kütahya - ö.
 • Prizren Vilayeti

  Prizren Vilayeti (Sırpça: Призренски вилајет/Prizrenski vilajet) 1869 yılında kurulan Osmanlı İmparatorluğu vilayeti Vilayetin
 • Osmanlı Evkaf Nazırlığı

  Evkaf Nazırlığı ya da Evkaf-ı Hümayun Nezareti son dönem Osmanları Hükümetleri'nde vakıf kurumlarından sorumlu olan nazırlıktır.
 • Osmanlı Maarif Nazırlığı

  Maarif Nazırlığı ya da Maarif Nezareti son dönem Osmanları Hükümetleri'nde eğitim işlerinden sorumlu olan nazırlıktır.
 • Osmanlı Maliye Nazırlığı

  Maliye Nazırlığı ya da Maliye Nezareti son dönem Osmanları Hükümetleri'nde maliye işlerinden sorumlu olan nazırlıktır.
 • Nureddin İbrahim Konyar

  Nurettin Paşa (Nureddin İbrahim Konyar veya "Sakallı" Nurettin Paşa; 1873, Bursa - 18 Şubat 1932, İstanbul), Türk Kurtuluş Savaşı'nın önem
Abdurrahman Nureddin Paşa
Abdurrahman Nureddin Paşa