Abesle iştigal etmek

Yersiz, yararsız, boş ve anlamsız şeylerle vakit geçirmek."Şu yaşa geldin, ama abesle iştigal etmekten vazgeçmedin."

Abesle iştigal etmek

Lüzumsuz, gereksiz, boş işlerle uğraşmak.

Abesle iştigal etmek

Yersiz, yararsız, boş ve anlamsız şeylerle vakit geçirmek."Şu yaşa geldin, ama abesle iştigal etmekten vazgeçmedin."

Yanıtlar