Abu Mena

farisi

Fârisî 14. yüzyıl yetişen büyük matematik ve fizik alimi. İsmi, Kemaleddin Ebü’l-Hasan Farisi’dir. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur.İran’da yetişti. Zamanın büyük din ve fen alimlerinden Kutbeddin Şirazi’nin talebesidir. Özellikle İlm-ül-Menazır denilen...

İbn-i Heysem

İbn-i Heysem ( 965 - 1038 ) 10. ve 11. yüzyıllarda yetişen Müslüman fizik, matematik ve astronomi alimi. İsmi, Hasan bin Hasan bin Heysem, künyesi Ebu Ali'dir. Batı ilim dünyasında Alhazen adıyla tanındı. İbn-i Heysem, 965 (H.354) senesinde Basra şehrin...

Beni Musa

Beni Musa ( Ahmed, Muhammed ve Hasan bin Musa ) Abbasi Halifesi Me'mun devrinde yetişen üç büyük matematik ve fen alimi. isimleri, Ahmed, Hasan ve Muhammed'dir. Halife Me'mun'un sarayında astronomi ilmiyle uğraşan Musa bin Şakir'in oğullarıdır. Beni Mu...

Nasirüddin Tusi

Nasirüddin Tusi 13. yüzyılda yetişen ünlü müslüman bilim adamı. İsmi, Muhammed bin Muhammed bin Hasan olup, künyesi Ebû Câfer; lakabı Nâsirüddîn’dir. 1201 senesi Şubatında Horasan bölgesindeki Tûs şehrinde doğdu. Küçük yaşta ilim öğrenmeye başladı. Kemâle...

Ebu Bekr Razi

Ebu Bekr Razi Ünlü tabib ve kimyager. İsmi, Muhammed bin Zekeriyya olup, künyesi Ebu Bekr’dir. Razi mahlasıyla Ünlüdur. Avrupa’da Razes ismiyle tanınır. 866 (H.252) senesinde Rey’de doğdu, 932 (H. 220) senesinde vefat etti.

Ebu Muhammed Bağdadi

Ebu Muhammed Bağdadi on ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda Bağdat’ta yetişen din ve fen alimlerinden. İsmi, Abdüllatif bin Yusuf bin Muhammed bin Ali Ebi Es’ad el-Bağdadi’dir. Künyesi Ebu Muhammed olup, lakabı Muvaffakuddin’dir. Aslen Musullu olan Ebu Muhamm...

İbn-i Heysem

Tahsile Basra'da başladı. Zamanının yüksek din ve fen ilimlerini de burada öğrendi. Tahsilinin bir kısmını tamamladıktan sonra, Bağdat'a giderek bilhassa; matematik, fizik, mühendislik, astronomi, metalurji gibi fen ilimlerini

Razi

Tam adı Ebu Bekir Muhammed İbn Zekeriya El Râzî'dir. Râzî 864 yılında İran'ın Ray şehrinde doğdu. Yerleşik inançları sorgulayan felsefî düşünceleriyle tanınmış olan Râzî (öl. 925), bilimle de ilgilenmiş ve kimya ve tıp gibi alanlarda yapmış olduğu çalışma...

Mu Kıtası

Mu, sulara batmadan önce Büyük Okyanus'ta yer aldığı düşünülen varsayımsal kayıp kıtaya verilen addır.

Muhyiddin İbn Arabi

AbÅ« `Abd Allah Muhammad b. `Ali b. Muhammad b. al-`Arabi al-HātimÄ« al-Tā`Ä« (Arapça:أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن العربي الحاتمي الطائي