Acaride


Acrâdiler, Abdû'l-Kerîm ibn-i Acrâd tarafından kurulan ve daha ziyâde Antik Horasan'da faaliyet gösteren Hâriciler'e ait bir fırka.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.