Acemb��Selik

Acem (müzik)

Acem, Klâsik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde.

acembuselik

Acem Bûselik, Klâsik Türk müziğinde kullanılan birleşik bir makam.

acem

Acem aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Acembûselik

Acem Bûselik, Klâsik Türk müziğinde kullanılan birleşik bir makam.

Acemkürdî

Acem Kürdî, Klâsik Türk müziğinde birleşik bir makam.

acemaşiran

Acemaşiran (Acem Aşîrân), Klasik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri. Ayrıca neyde, alttan 13. birimde, arkada bulunan deliğe verilen isim.

Hıçkırık (dizi)

Akdeniz (Gonca Çelik) Erdoğan Aydemir (Kutsi) Ceylan Yılmaz (Aslı Tekin) Nur Saçbüker Otan Berna Üçkaleler Selim Makaroğlu Rukiye Sarıdemir Sibel Aytan (Selin

Buselik makamı

Bûselik, Klasik Türk müziğinde on üç basit makamdan biri.

Bûselik

Bûselik, Klasik Türk müziğinde on üç basit makamdan biri.

Buselik

Bûselik, Klasik Türk müziğinde on üç basit makamdan biri.