Achelous

Kısaca: ''Bu makale Yunan mitolojisindeki Achelous isimli nehir-tanrı üzerinedir. Aynı isimli nehir için Achelous Nehri makalesine bakınız.'' ...devamı ☟

Bu makale Yunan mitolojisindeki Achelous isimli nehir-tanrı üzerinedir. Aynı isimli nehir için Achelous Nehri makalesine bakınız.

Achelous veya Akhelous, Yunanca: Αχελώος. Yunan mitolojisindeki okeanidlerden. Yunanistan'daki en büyük nehir olan Achelous Nehri'nin tanrısıdır. Yunan mitolojisinde her nehrin bir tanrısı vardır, daha doğru bir tanımla nehir-tanrılar vardır. Achelous bu nehir-tanrıların başı, lideridir.

Bazı mitlere göre Poseidon'un bazı mitlere göre de Helios'un oğludur. Genelde onun Tethys ile Okeanos'un oğlu olduğu görüşü hakimdir. Zaten Yunan mitolojisindeki genel kanı tüm nehir-tanrıların Tethys ile Okeanos'un çocukları olduğudur.

Kral Oeneus'un kızı Deianeira'ya talip olmuş, Herakles ile Deianeira için savaşmış ve yenilmiştir. Kazanan Herakles Deianeira ile evlenmiştir.

Yaşlı bir adam olarak tasvir edilir. Deianeira için Herakles'e karşı savaşırken bir boğaya dönüşmüş, Herakles de onun bir boynuzunu kırmıştır. Bu nedenle genelde tek boynuzlu resmedilir. Herakles'in kırdığı boynuzu Naiadlar tarafından cornucopia'ya (bereket boynuzu, içinden meyveler çıkan büyük bir boynuz) çevrilmiştir.

Terpsikhore'dan Sirenlerin babası olduğu da söylenmiştir.

Bir mite göre Achelous Niobe'nin gözyaşlarından oluşmuştur.

Kaynakça

  • Encyclopedia Mythica
  • Andrews, Tamra. A Dictionary of Nature Myths, 1998. ISBN # 0-19-513677-2
  • March, Jenny. Cassell's Dictionary of Classical Mythology, 2001. ISBN # 0-304-35788-X


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.