Ad��Yaman

semazen

Semazen sema yapan kişiye verilan ad.

Volkan Yaman

Futbol biyografi

Yalan Zaman

nakkaşlık

Bir meslek ismi olup renkli resim ve tezyinat yapan sanatkara verilen ad. Ressamlara, minyatürcülere, genellikle duvar resmi yapan ustalara, süsleme sanatkarlarına bu ad verilir. Nakkaş, daha çok kitap resimleri yapan sanatkara sıfat olmuştur.

rum ortodoks kilisesi

Ortodoks kilisesine verilen ad. Bu kilisede resmî dil Rumca olduğu için Doğu Kilisesine, zaman zaman Rum Ortodoks ...

.ad

.ad, Andorra'nın İnternet Ülke Alan Kodu (ccTLD) kod harfleri. Andorra Telekom (Servei de Telecomunicacions d'Andorra) tarafından istenmiştir.

ad

Somut ve soyut bütün varlıkları dilegetiren sözcük... Felsefede özellikle adcılık akımı, ad kavramını önemsetmiştir. Ad ve adlama çağdaş mantığın ve semantiğin başlıca konusudur. Çağdaş mantığa göre sadece her sözcük değil, her söz ve her deyiş bir addır.

Yapı bilgisi

YAPI BİLGİSİa. Kökb. Ekc.

Yargucı

Eski türklerde Kağan adına yargılama yapan görevlilere verilen ad. Sayıları ihtiyaca göre belirlenirdi.

Ad hominem

Bir düşünceye cevap verirken argümanı eleştirmekten ziyade argümanı yapan kişiye saldırmak olarak tanımlanır; mantıksal bir safsatadır.