Ad Cümlesi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ad Cümlesi ilgili konular

 • Acz

  1.Düz yazıda bir fıkranın son cümlesi. 2.
 • Fiil cümlesi

  Fiil cümlesi, yüklemi bir fiil olan cümledir.
 • Soru cümlesi

  Soru cümleleri; soru anlamı taşıyan, cevap bekleyen cümlelerdir. Soru eki (mi), soru zarfı, soru zamiri veya soru sıfatı ile oluşturulur.
 • Isim cümlesi

  İsim cümlesi veya ad cümlesi; yüklemi bir fiil olmayan cümle. İsim cümlelerinde fiil soylu sözcükler bulunabilir ancak yüklem isim görevind
 • Fiil cümleleri

  Fiil cümlesi, yüklemi bir fiil olan cümledir.
 • Parantez cümlesi

  Parantez cümlesi, içerisinde ara cümle veya ara söz bulunan cümledir. Bu ara ifadeler açıklama yapmak ya da anlamı güçlendirmek için ekleni
 • Emir cümlesi

  Emir cümlesi, konuşmacının/yazarın bir eylemin gerçekleştirilmesini buyurduğu cümle türü. Emir cümlelerinin tamamına yakını emir kipind