Adad

Kısaca: Adad, (Ramman (Raman)), Babil ve Asur'da İklim (Fırtına ve Yağmur) Tanrısı. Farklı isimlerinden ''Ramman'' sözcüğü fırtına, ''Adad'' ise şimşek demektir. ...devamı ☟

Adad, (Ramman (Raman)), Babil ve Asur'da İklim (Fırtına ve Yağmur) Tanrısı. Farklı isimlerinden Ramman sözcüğü fırtına, Adad ise şimşek demektir. Büyük olasılıkla Suriye bölgesinde ortaya çıktı ve önce Addu (İÖ III.-II. binyıllar), sonra Haddad (İÖ I. binyıl) olarak adlandırıldı. Adad adı Mezopotamya'da İÖ 3000'lerin sonuna doğru Batı Samiler (Amorlular) tarafından getirilmiş olabilir. İÖ 2000'e doğru Mezopotamya'da önemli bir tanrı olarak kabul edildi ve özellikle Asur'da büyük saygınlık kazandı. Adad'ın Batı Samilerdeki karşılığı Hadad, Sümerlerdeki karşılığı ise İşkur'dur. Adad hem can veren, hem can alan ikili bir özelliğe sahipti. Dostları için yağdırdığı yağmurlarla toprağın yiyecek, şarap ve tahıl vermesini sağlar, bu nedenle de ona Bereket Tanrısı denirdi. Düşmanlarına karşı öfkesinin belirtileri olan fırtına ve kasırgalarla karanlık, yoksulluk ve ölüm getirirdi. Boğa ve aslan onun kutsal hayvanlarıydı. Adad'ın babası Cennet Tanrısı Anu idi, ama tüm toprakların ve göklerin tanrısı Bel'in oğlu olarak da tanımlanırdı. Eşi Şalaş'ın adı, Hurri adlarını anımsatmaktadır. Adad'ın simgesi servi, kutsal sayısı ise 6 idi. Adad'ın adı resmi tanrılar listesinde sık sık Sin-Şamaş-Adad üçlüsünde ve üçüncü sırada görünür. Daha sık rastlanan Sin-Şamaş-İştar üçlüsündeki İştar’ın yerini alır Babil, Asur ve Aleppo'da (Halep) aynı zamanda Kehanet Tanrısı olarak kabul edilirdi. Babil ve Asur gibi Mezopotamya'nın önemli birçok kent ve kasabasında ona tapılmasına karşın, büyük tanrılardan farklı olarak, Adad'a özgü tapınak bulunmadığı sanılmaktadır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hadad
5 yıl önce

gürültüsü ve yağmur tanrısıdır. Asur-Babil kökenli tanrılar grubundaki Adad'la aynı özellikleri taşır. Suriye'nin kuzeyi ile Fenike kıyısı ve Fırat Irmağı...

Hadad, Asur, Baal, Babil, Boğa, Fenike, Mitoloji, Suriye, Taslak, Fırat Irmağı, Adad
Asur kralları listesi
1 yıl önce

Sharma-Adad (MÖ 1601-MÖ 1598) III. Erishum (MÖ 1598-MÖ 1586') II. Shamshi-Adad (MÖ 1567-MÖ 1561) II. Ishme-Dagan (MÖ 1561-MÖ 1545) III. Shamshi-Adad (MÖ...

Asur kralları listesi, Babil, Sargon I, Tiglath-Pileser, Shalmaneser II, Tiglath-Pileser II, Sargon II, M.í–. 649, M.í–. 911, M.í–. 1420, M.í–. 1179
I. Şalmanezer
5 yıl önce

veya MÖ 1265–1235), Orta Asur İmparatorluğu (MÖ 1365–1050) kralıdır. I. Adad-nirari'nin oğlu olarak MÖ 1265'te babasının yerine kral oldu. Doğu Anadolu’ya...

Şalmanezer, Asur, Hindistan, Kral, Samarra, İncil
Ninova
1 yıl önce

Bağdat’taki Ulusal Müze’ye aktarıldığını iddia etmiştir. Adad Kapısı. Rekonstrüksiyon sonrası Adad Kapısı. Kuzeyden Ninova'nın Koyuncuk bölgesi harabeleri...

Ninova, Mezopotamya, Tarih, Taslak, Yerleşim yerleri, Bölge
Zeyrek Camii
1 yıl önce

Pantokrator (Her şeye kâdir İsa) adadı. Manastır, ana kiliseyi kapsıyordu. Ayrıca bir kütüphane ve bir de hastane adadılar. Eşinin ölümünden sonra, kısaca...

II. Sargon
1 yıl önce

Pisiris ile işbirliğine giren Şinukhtulu Kiaki'ye karşı Tabal Seferi başlatmıştır. ^ Another "Sargon", a predecessor of Shamshi-Adad of the 18th century BC....

II. Sargon, Akadca, Asur, Asur Kralları, M.í–. 705, M.í–. 722, M.í– 714, Midas, Ninova, Sargon, Süryanice
Anu
1 yıl önce

ve dünyanın üzerindeki atmosferik katmanların tanrısıdır—fırtına tanrısı Adad gibi. Hammurabiden önceki eski Babil döneminde, Anu göklerin tanrısı olarak...

Anu, An, Annuna, Arap mitolojisi, Asur, Babil, Babil mitolojisi, Cennet, Cin, Elohim (tanrılar), Enki
Saipan
1 yıl önce

/saɪˈpæn/) Kuzey Mariana Adaları'nın başkenti olan şehirdir. 15 tropik adadın bulunduğu batı Pasifik Okyanusu'ndadır. 2000 yılı sayımlarına göre nüfus...