Adalet Divanı, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Adalet Divanı

Adalet Divanı, aşağıdaki anlamlara gelebilir: * Avrupa Adalet Divanı : Avrupa Birliği (AB) bünyesi içinde yer alan en yüksek mahkemedir. * Uluslararası Adalet Divanı : BM'nin başlıca yargı organıdır. * Yüksek Adalet Divanı : 27 Mayıs 1960 Darbesi'nden sonra iktidardan uzaklaştırılan Demokrat Parti yönetiminin, darbeyi gerçekleştiren cunta tarafından kurulan özel bir mahkemede yargılandığı davalar dizisi.

Adalet Divanı

devletler arasındaki kimi hukuk anlaşmazlıklarına bakan ve merkezi la haye'de bulunan uluslararası mahkeme.

Adalet Divanı

Devletler arasındaki birtakım hukuk anlaşmazlıklarına bakan ve merkezi La Haye'de bulunan uluslararası mahkeme.

Yanıtlar