Ademi Merkeziyet

Kısaca: Ademi Merkeziyet, yerinden yönetim, merkez yokluğu, merkez dışı yönetim. ...devamı ☟

Adem-i merkeziyetçilik, devlet merkezinin gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını savunan siyasi görüşe verilen isimdir.

Adem-i merkeziyet, "merkezin yokluğu" manasına gelir. Liberal ideolojinin savunduğu görüşlerden biridir.

Tarihçe

Osmanlı Devleti'nde başlıca savunuculuğunu Prens Sabahattin ve onun liderliğini yaptığı Ahrar Fırkası yapmıştır. Prens Sabahattin'in görüşleri yerinden yönetim ve bireysel girişim ilkelerine dayanıyordu. Buna göre, merkezi hükümetin yetkileri azaltılacak, buna karşılık imparatorluktaki çeşitli unsurların yönetime katılma yetkileri arttırılacak, liberal ekonomi uygulanacaktır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti
3 yıl önce

Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti, Prens Sabahattin tarafından 1902 yılında kurulan, Teşebbüs-i şahsi ve Adem-i merkeziyet görüşlerini savunan...

Osmanlı Ahrar Fırkası
3 yıl önce

ve Terakki ile Prens Sabahattin'in örgütü olan Teşebbüs-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti birleşti. Prens Sabahattin'in şahsî fikirleri İttihat ve...

Osmanlı Ahrar Fırkası, 14 Eylül, 1908, 1910, 31 Mart Vakası, II. Abdülhamit, Jön Türk, Prens Sabahattin, İkinci Meşrutiyet, İttihad ve Terakki Fırkası, Lí©on Ostrorog
Yeni Turan
6 yıl önce

anlatılır. Yazar, eserinde Türkiye’nin 1930’lu yıllarını tasarlamış ve "adem-i merkeziyet (federasyon)” biçimini savunmuştur. Romanda Türkçülük bilinci vurgulanmış;...

Prens Sabahaddin
6 yıl önce

Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti'ni kurdu. Cemiyetin yayın organı olarak çalışan “Terakki” dergisini yayımlayarak, yönetimde adem-i merkeziyet ve iktisatta...

Yaşar Yücel
6 yıl önce

Araştırmalar I, II Ankara. "Osmanlı İmparatorluğunda Desantralizasyon'a (Adem-i Merkeziyet) ait Bazı Gözlemler", Belleten Sayı 152, Ankara 1974. "XVİ-XVİİ. Yüzyıllarda...

Filibeli Ahmed Hilmi
6 yıl önce

(1971) İslam Tarihi, İstanbul. (1912) Mebahis-i Siyasiyye: Müfrit Adem-i Merkeziyet ve Anasır-ı Osmaniyyenin Menfaati, Hikmet, No. 25. (1912) Bir Millet...

Filibeli Ahmed Hilmi, 1865, 1901, 1908, 1910, 1914, Beyrut, Bursa, Düyí»n-ı Umí»miyye, Düşünür, Filibe
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
3 yıl önce

değerlendirilebilir. İç politikaya ilişkin ilkeler arasında, "idari adem-i merkeziyet esası kabul edilecektir" (madde 14), "bilumum devlet muamelatı sadeleştirilecektir"...

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Ahmed Rıza
3 yıl önce

Cemiyeti’ni kurarken Prens Sabahattin grubu Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti’ni kurdu. 1902 Şubatında Paris’te toplanan kongrenin ardından...