Adenozin Monofosfat

Kısaca: Adenozin monofosfat, İngilizce Adenosine monophosphate'den AMP olarak kısaltılır, ayrıca 5'-adenilik asit olarak da bilinir. Adenozin adlı nükleozit ile fosforik asidin birleşimi bir esterdir. ...devamı ☟

Adenozin monofosfat
Adenozin MonofosfatAdenozin monofosfat, İngilizce Adenosine monophosphate'den AMP olarak kısaltılır, ayrıca 5'-adenilik asit olarak da bilinir. Adenozin adlı nükleozit ile fosforik asidin birleşimi bir esterdir. AMP, bir fosfat grubu, beş karbonlu bir riboz şekeri ve adenin nükleobazından oluşur.

Sentez ve yıkımı

ATP sentezı sırasında iki ADP molekülünün birleşmesi ile AMP oluşabilir:

2 ADP → ATP + AMP


AMP, ADP'deki yüksek enerjili fosfat bağlarından birinin de parçalanması ile de oluşabilir:

ADP → AMP + Pi


AMP ayrıca ATP'nin AMP ve pirofosfat olarak ayrışmasından oluşabilir:

ATP → AMP + PPi


RNA parçalandığı zaman oluşan nükleozit monofosfatlar arasında AMP de vardır.

AMP'den ATP şu şekilde oluşur:

AMP + ATP → 2 ADP (ters yönde adenilat kinaz tarafından katalizlenir)
2 ADP + 2 Pi → 2 ATP (bu adım aerobik organizmalarda oksidatif fosforilasyon sırasında ATP sentaz tarafından katalizlenir)


AMP, miyoadenilat deaminaz enzimiyle IMP'ye dönüşür.

AMP, katabolizması sonucunda ürik aside dönüşüp vücuttan atılır.

cAMP

AMP'nin siklik AMP (veya cAMP) olarak adlandırılan halkalı bir biçimi vardır . Bazı hücrelerde adenilat siklaz enzimi ATP'yi cAMP'ye dönüştürür; bu reaksiyon adrenalin ve glukagon gibi hormonları tarafından denetlenir. cAMP hücre içi sinyal aktarımında önemli bir rol oynar.

Göz atınKaynakçaKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Siklik adenozin monofosfat
1 yıl önce

Siklik adenozin monofosfat, ('siklik AMP veya 3'-5'-siklik adenozin monofosfat) (İngilizce Cyclic adenosine monophosphatedan) kısaltma cAMP, ve cyclic...

Siklik adenozin monofosfat, AMP, Adenozin monofosfat, Adrenalin, Enzim, Glikojen, Glikoz, Hormon, Hücre zarı, Kalsiyum, Karaciğer
Earl Wilbur Sutherland
4 yıl önce

nedeniyle kazanmıştır. Özellikle epinefrin ve ikincil mesajcılar (siklik adenozin monofosfat; cAMP) ile ilgili çalışmalarıyla bilinir. Sutherland, 1937 yılında...

Nükleotit
1 yıl önce

taşlarıdır. Ayrıca koenzim A, flavin adenin dinükleotit, flavin mononükleotit, adenozin trifosfat ve nikotinamid adenin dinükleotid fosfat gibi koenzimler de nükleotittir...

Nükleotit, Adenin, Azot, DNA, Genetik, Guanin, Karbon, Nükleik asit, Pirimidin, RNA, Riboz
Guanozin trifosfat
1 yıl önce

vasıtasıyla GTP sentezlenir . Devirli Guanozin Trifosfat (cGTP), Devirli Adenozin Monofosfat (cAMP) koku alma sistemindeki devirli nükleotit kapılı iyon kanallarını...

Guanozin trifosfat, ATP, GDP, Nükleotit, Pürin, RNA, Transkripsiyon, Translasyon, Sinyal aktarımı, Sitrik asit döngüsü, GTPaz
Nükleozit trifosfat
1 yıl önce

trifosfat, üç fosfatlı bir nükleotittir. Doğal nükleotit trifosfatlar arasında adenozin trifosfat (ATP), guanozin trifosfat (GTP), sitidin trifosfat (CTP), timidin...

Hidroliz
1 yıl önce

fosfatın uzaklaştırılmasıdır: ATP + H2O → ADP + Pi İkincisi ise adenosin monofosfat (AMP) ve pirofosfat elde etmek için bir terminal difosfatın çıkarılması...

Hidroliz, Denge, Hidrojen, Kimya, Oksijen, Taslak, Çözünme
Mesajcı RNA
1 yıl önce

kesilir. mRNA kesildikten sonra kesim yerindeki serbest 3' uca yaklaşık 250 adenozin kalıntısı eklenir. Alternatif uçbirleştirmede olduğu gibi, bir mRNA'nın...

Mesajcı RNA, Biyokimya, Taslak
DNA
1 yıl önce

dört baz şeker-fosfata bağlanarak bir nükleotit oluşturur, örneğin "adenozin monofosfat" bir nükleotittir. Bazlar iki tip olarak sınıflandırılırlar: adenin...

DNA, Ribozom, TRNA, Amino asit, Timin, Urasil, RNA, MRNA, Protein, DNA'nın çoğalması, Nükleotid, Hücre, Hücre bölünmesi, Ökaryot, Prokaryot