Adli Bilimciler Derneği, 17 Mayıs 2001 tarihinde Ankara'da adli bilimciler tarafından kurulmuş bir dernektir. Adli Bilimciler Derneği (ADBİD), adli bilimcileri bir araya getirerek, adli bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Adli Bilimciler Derneği

Adli Bilimciler Derneği, 17 Mayıs 2001 tarihinde Ankara'da adli bilimciler tarafından kurulmuş bir dernektir. Adli Bilimciler Derneği (ADBİD), adli bilimcileri bir araya getirerek, adli bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Dernek, Türkiye'deki ilk "Adli Diş Hekimliği", "Adli Antropoloji", "Yangın İncelemeleri" ve "Adli Psikiyatri" sertifikalı kurslarını düzenlemiştir. Dernek Anadolu Adli Bilimler Kongrelerinin düzenleyici kurumları arasında yer almaktadır. Adli Bilimciler Derneği'nin amaçları arasında şunlar bulunmaktadır: i) Bilimsel faaliyetlerde bulunmak; ii) Üyelerinin özlük haklarının gelişmesine ve desteklenmesine katkıda bulunmak; iii) Sosyal ve ekonomik dayanışmayı teşvik etmek ve desteklemek. Derneğin kurucu üyeleri şu kişilerden oluşmuştur: (Başkan) Doç.Dr. Yaşar Bilge, (Başkan Yardımcısı) Ahmet Kemal Fendoğlu, (Muhasip) Kimyager Ahmet Kemal Fendoğlu, (Sekreter) Kimyager Dilbahar Akçal, üyeler Uzman Dr. Talat Yurtman, Kimyager Birgül Özdemir, İdare Müdürü Şahmettin Başkaya, Kimyager Rüçhan Öztürk, Biyolog Cem Ertuğrul, Memur Ender Günaltay, Memur Serpil Akçay. Adli Bilimciler Derneği'nin şu anki yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, genel yazmanı Av. Devrim Karakülah'tır. Doç. Dr. Nevzat Alkan, derneğin yönetim kurulu üyesi olup Adli Bilimciler Derneği Sağlık ve Tıp Hukuku Komisyonu Başkanıdır. Prof. Dr. Sema Aka, Adli Bilimciler Derneği Adli Diş Hekimliği Komisyonu Başkanıdır. Adli Bilimciler Derneği, Türkiye'de ilk kez adli bilimler alanında hakemli dergi olan ve TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizininde kayıtlı olan Adli Bilimler Dergisi'ni, Adli Psikiyatri Dergisi'ni, Toksikoloji Dergisi'ni, Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergisi'ni yayımlamıştır. Adli Bilimler Dergisi , Toksikoloji Dergisi ve Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergisi, yayımlanmaya devam etmektedir. Adli Bilimciler Derneği, "DNA Verileri ve Türkiye Milli DNA Veri Bankası Kanunu Taslağı" ile ilgili olarak 2006'da görüş açıklamasında bulunmuştur. Adli Bilimciler Derneği, bilirkişilikteki sorunların giderilmesi için ise bağımsız bir kurum olarak "Türkiye Adli Tıp Akademisi" kurulmasını önererek görüşlerini kamuoyu ile paylaşmıştır.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar