Adnan Demircan

Kısaca: Adnan Demircan, (d. 1964, Ömerli), yazar ve akademisyen. ...devamı ☟

düzenle|Mart 2007 Adnan Demircan, 1964 Ömerli, Mardin doğumlu yazar ve akademisyen. 1987`de Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi`nden mezun oldu. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü`nde İslam Tarihi ve Uygarlığı Bilim Dalında Yüksek Lisansa başladı. 1989 yılında Yüksek Lisansı, 1994 yılında aynı Enstitüde Doktorayı bitirdi.

Ocak 1992`de Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi`ne İslam Tarihi Araştırma Görevlisi, 1994 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı; Ekim 1996`da Doçent, Şubat 2003`te Profesör oldu. Çalışmalarını İslam Tarihinin ilk dönem siyasi tarihi, özellikle de muhalif gruplar üzerine yoğunlaştıran Demircan`ın yayımlanmış birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır.

Yayımlanmış Kitapları:
 1. Hz. Peygamber Devrinde Münafıklar, Esra Yayınları, Konya 1996.
 2. Haricilerin Siyasi Faaliyetleri, Beyan Yayınları, İstanbul 1996.
 3. Hz. Ali`nin Hilafet Hakkı Meselesinde Gadir-i Hum Olayı, Beyan Yayınları, İstanbul 1996.
 4. İslam Tarihi`nin İlk Asrında İktidar Mücadelesi, Beyan Yayınları, İstanbul 1996.
 5. İslam Tarihinin İlk Döneminde Arap-Mevali İlişkisi, Beyan Yayınları, İstanbul 1996.
 6. Çağdaş Haricilik Düşüncesi (Ahmed M. A. Celi`den çeviri), Beyan Yayınları, İstanbul 1997.
 7. Nebevi Direniş Hicret, Beyan Yayınları, İstanbul 2000.
 8. Haricilik Mezhebinin Doğuşu Bağlamında Din-Siyaset İlişkisi, Beyan Yayınları, İstanbul 2000.
 9. Ali-Muaviye Kavgası, Beyan Yayınları, İstanbul 2002.
 10. Cumhuriyet Dönemi (1923-2001) İslam Tarihi ve Medeniyeti Çalışmaları (Bir Bibliyografya Denemesi) www.harran.edu.tr/ilahiyat/demircan.htm
 11. Nehcü`l-belağa: Hz. Ali`nin Konuşmaları, Mektupları ve Hikmetli Sözleri, Derleyen: eş-Şerif er-Radi, Beyan Yayınları, İstanbul 2006.


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konular

1964 í–merli mardin

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.