1831 yılında William Miller ( 1782 – 1849 ) adlı bir çiftçi tarafından ABD’nde kurulmuş bir Mesihi - dini - harekettir.Bunlar, İsa’nın gelişini umutla bekleyen bir gruptur. Miller Eski Ahit üzerinde çalışmış İsa’nın ikinci gelişinin önce 1843’de olmayınca 1844’de vuku bulacağı kanaatine ulaşmıştır.

Adventistler hakkında detaylı bilgi

1831 yılında William Miller ( 17821849 ) adlı bir çiftçi tarafından ABD’nde kurulmuş bir Mesihi - dini - harekettir.Bunlar, İsa’nın gelişini umutla bekleyen bir gruptur. Miller Eski Ahit üzerinde çalışmış İsa’nın ikinci gelişinin önce 1843’de olmayınca 1844’de vuku bulacağı kanaatine ulaşmıştır. O, ikinci gelişin çok yakında vuku bulacağına dair konferanslar vermeye başlamış ve bunun içinde “ The Midnight Cry ” adlı bir gazete çıkartmıştır. Miller, İsa’nın ikinci gelişinin 22 Ekim 1844 de olacağı şeklinde bir vahiy aldığını açıklamış ve ilan etmiştir. Ancak ilan edilen tarihte İsa gelmeyince Miller bu işten vazgeçmiş ve taraftarlarınca da başka tarihler verilmeye başlanmıştır.

İkinci geliş tarihi ve ruhun ölümsüzlüğü konusunda ileri sürülen muhtelif görüşler, grup içinde ayrılmaya yol açmıştır. Bu grubun asıl ayrılığını ve ölümden sonrasıyla ilgili inançta Katolikliğe bağlı kalan “İncil’e Bağlı Adventistler” ortadan kalkmıştır. Bugün ise “İkinci Advent Adventistleri” ile “Yedinci Gün Adventistleri” bulunmaktadır. Bunlarında en önemlisi ve misyoner karaktere sahip olanı Yedinci Gün Adventistleri’dir.

Yedinci Gün Adventistleri, Kitab-ı Mukaddes’in kurallarına sıkı sıkıya uyarlar.1844 de İsa’nın “Seçkinler” in yazılmasını başlattığını kabul ederler. Ruhun ölümüne, yalnız adil olanların, hakkı kabul edenlerin (yani kendilerinin) öldükten sonra dirileceğine inanırlar. Yahudi Kutsal Kitabı’na diğer Hıristiyanların göstermediği sadakati gösterir; ibadet günü olarak Pazar yerine, Cumartesi’ni kabul eder ve bu günün yasaklarına uyarlar.Ahlaki sert kurallar uygularlar. Bir Adventist; et yemekten, kahve, tütün ve alkol içmekten kaçınmak zorundadır. Vaftizi suya batırmak şeklinde uygularlar.

Günümüzde Adventistler

Günümüzde Yedinci Gün Adventistleri’nin Genel Merkezi Washington’dadır. Dünyada 2.500.000 taraftarı bulunmaktadır. Türkiye’de de faaliyet göstermekte ve taraftar sayısını arttırmak için çabaladıkları gözlenmektedir. Türkiye'de bir Adventist Kilisesi ( İstanbul ) vardır.

Kaynak

http://www.dunyadinleri.com
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Dinler

Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlaki öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibâdetler bütünü. Zaman zaman inanç sözcüğünün yerine kullanıldığı gibi, bazen de inanç sözcüğü din sözcüğünün yerinde kullanılır.

Üç Meleğin Mesajı

Üç meleğin mesajı, vahiy 14:6–12 ayetlerinde üç melek tarafından verildiği belirtilen mesajların bir yorumudur. Yedinci Gün Adventist Kilisesi bu mesajların dünyayı İsa Mesih’in ikinci gelişine hazırlamak için verildiğini öğretir ve bunları kendi misyonunun temel ...

Yedinci Gün Adventist Kilisesi

Yasa (temel inanç 19) – Allah’ın Yasası “On Emir’de somutlaşmıştır” ve Hristiyanlar üzerinde bağlayıcılığı devam etmektedir.

Yedinci Gün Adventist Kilisesi'nde Sebt

Ayrıca bakınız: CumartesiCuma günbatımından Cumartesi günbatımına kadarki zaman diliminde tutulan yedinci gün Sebti, yedinci gün kiliselerinin inanç ve uygulamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu kiliseler, bir günün “güneş battığında” başladığını öngören kadim ...

28 Temel İnanç (Yedinci Gün Adventist)

28 Temel İnanç, Yedinci Gün Adventist Kilisesi tarafından kabul edilen öz niteliğinde bir dizi teolojik inançtır. Adventistler geleneksel olarak amentülerin (iman açıklamalarının) oluşturulmasına karşı olmuşlardır. 28 Temel İnancın hüküm koyucu değil açıklayıcı olduğu ...

Adventist Sağlık Araştırmaları

Adventist Sağlık Araştırmaları (AHS), Yedinci Gün Adventistlerinin yaşam tarzları, beslenme biçimleri, yakalandıkları hastalıklar ve ölüm oranları arasındaki bağlantıyı ölçmek üzere Loma Linda Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir dizi uzun süreli tıbbî ...

Millercilik

Millercilik, ilk olarak 1833 yılında İsa Mesih’in ikinci gelişinin 1843 yılı dolayında gerçekleşeceğine inancını kamuya duyuran William Miller’in öğretilerini izleyenlere verilen isimdir.