Termodinamikte, adyabatik bir proses, çalışma akışkanında ısı kaybı veya kazancı olmadığı haldeki prosestir. Adyabatik bir ortam oluşturabilmek için sınırlanmış alanın ısıya karşı tamamı ile izole edilmiş olması gereklidir.

Adyabatik

Termodinamikte, adyabatik bir proses, çalışma akışkanında ısı kaybı veya kazancı olmadığı haldeki prosestir. Adyabatik bir ortam oluşturabilmek için sınırlanmış alanın ısıya karşı tamamı ile izole edilmiş olması gereklidir.

Örneğin; bir pistonun bir gazı sıkıştırması esnasında, silindirin duvarlarının tamamen yalıtılmış olması durumunda sıkıştırma işleminin adyabatik olduğu söylenebilir. Ama gerçekte tamamen adyabatik bir sistem oluşturmak pek mümkün değildir. Termodinamikte teorik olarak bu yönde kabuller yapılarak çalışılır.

}

İlgili konuları ara

Yanıtlar