Aeronautical Mobile Service

Aeronautical mobile service (AMS), aeronautical stations (havacılık istasyonları) ile uçaklar arasında veya uçaklar arasında hizmet veren mobil bir hizmet birimi. Survival craft stations (hayatta kalma istasyonları) ile emergency position-indicating radio beacon stations (acil durumlarda konum bildirici radyo işaret istasyonları) kendilerine tahsis edilmiş tehlike ve acil durum frekanslarını kullanarak AMS hizmeti verebilirler.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.