Af��Arca

Romeo ve Jülyet (Gounod)

ebediyen kurtarmaktan dolayı duyduğu sevinci bir arya ile dile getirir. Hancerini kalbine saplayarak tanrıdan af dileyerek sevgilisi ile beraberce can verir

Af

Af, genel anlamda, bir kişinin kusurunun bağışlanması demektir. Bütün toplumların aileden başlayarak, okulda ve toplum içinde nasıl davranılacağına ilişkin kuralları vardır. Bu kurallara aykırı hareket etmek suç ya da kabahat olarak kabul edilir. Bununla...

Af

.af

.af, Afganistan'ın internet kod harfleri.

Af (hukuk)

Arca

Çek Cumhuriyeti arması

Çek Cumhuriyeti arması Çek Cumhuriyeti devletince günümüzde kullanılan arma. Arma ülkenin kurulu olduğu topraklarda bulunan üç tarihi bölgeyi temsil etmektedir.Bohemya kırımızı bir arka planda bulunan gümüş-beyaz bir aslan ile sol üst ve sağ altta,Moravya...

Aflar

Af, genel anlamda, bir kişinin kusurunun bağışlanması demektir. Bütün toplumların aileden başlayarak, okulda ve toplum içinde nasıl davranılacağına ilişkin kuralları vardır.

Af (Anlam Ayrımı)

İnsan hakları konusunda çalışan uluslararası sivil toplum örgütleri

*Uluslararası AF Örgütü (Amnesty International)