Afrika Birliği Teşkilatı

1955 Bandung Konferansı sırasında Afrika'da 5 bağımsız devlet mevcut iken, Mayıs 1963'de Afrika Birliği Teşkilatı kurulduğunda bu miktar 31 rakamına ulaşmış idi.

1955 Bandung Konferansı sırasında Afrika'da 5 bağımsız devlet mevcut iken, Mayıs 1963'de Afrika Birliği Teşkilatı kurulduğunda bu miktar 31 rakamına ulaşmış idi. Bu devletler bağımsızlıklarını aldıkları sırada, Batılı sömürgeci devletler hala Afrika'dan tamamen çekilmemişlerdi. Diğer taraftan, yine bu devletler, Batı'nın şu veya bu şekilde kendilerini tekrar nüfuz veya kontrolü altına almasından korkmaktaydılar. Bu durum karşısında Batı'ya karşı denge unsuru olabilecek kuvvet ise, Sovyet Rusya'nın liderlik ettiği milletlerarası komünizmin emperyalizmi idi.

Gelişmeler karşısında, yeni bağımsız olan Afrika ülkeleri, bloklardan kendilerini uzak tutabilmenin çaresini biraraya gelmede ve bir Afrika Birliğinin teşekkülünde gördüler. Bu çabalar ve zaruretler sonucu, 31 Afrika ülkesinin temsilcileri (çoğu devlet başkanları), 22-24 Mayıs 1963'de, Afrika'nın en eski bağımsız ülkesi Habeşistan'ın başkenti Addis-Abada'da toplanarak, Afrika Birliği Teşkilatı'nı kurdular ve Birliğin 33 maddelik bir Anayasası'nı da kabul ettiler.

Afrika Birliği Teşkilatı üyesi devletler, bloklar karşısında Afrika'nın kişiliğini korumayı, aralarında çıkacak anlaşmazlıkları ve meseleleri büyük devletlerin müdahalesine imkan vermeyecek şekilde çözümlemeyi ve büyük devletleri Afrika kıtasından uzak tutmayı amaç edinen prensiplerde görüş birliğine vardılar. Böylece, Afrika Birliği Teşkilatı, Afrika kıtasını bloklar politikasının dışında tutarak Afrika'ya ayrı bir kişilik verme amacını hayata geçirme yolunda ilerlerken, 1963'den yani kuruluşundan sonra, Bağlantısızlığın sağladığı hızlı gelişmelere katılarak, Bağlantısızların mühim bir unsuru haline gelmeye başladılar

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.