Afrika Birli��I

afrika

Afrika, Avrupa'nın güneyinde, Atlantik Okyanusu'nun doğusunda, Hint Okyanusu'nun batısında ve Antarktika'nın kuzeyinde bulunan kıta. Eski dünya karalarından birisi olan Afrika, 30 218 000 km² yüz ölçümü ile kıtalar arasında Asya ve Amerika'nın ardından üç...

Hererolar

Afrika'da halk. Namibya ve Botsvana'da yaşayan,yaklaşık 80.000 kişi kadar olan Hererolar Nguni ya da Sotho'dan farklı bir Bantu dili konuşurlar.

poicephalus

Numidya

Numidya, Afrika'da Sahra'nın kuzeyindeki bir bölgeye Romalıların verdiği ad. Aşağı yukarı Cezayir'in günümüzdeki sınırları içinde kalır. Numidyalılar, Milattan Önce 6. yüzyıldan başlayarak kıyı bölgelerini işgal eden Kartaca ordularına katılmıştır.

ABD Afrika Savaş Kumandanlığı

AFRICOM, ABD'de Bush hükümetinin emriyle Afrika'da sivil ve askeri operasyonlar düzenelemek amacıyla Pentagon'un 2007 yılında kurduğu birimin adı olup, Afrika Birleşik Savaş Komutanlığı (United States Africa Command (USAFRICOM) veya kısaca AFRICOM) adıyla...

İtalyan Doğu Afrikası

Prince Hall

Prince Hall (d. 1735 – ö. 7 Aralık 1807), yorulmaz bir kölecilik karşıtı ve Boston'daki siyah komitenin lideriydi. Hall, Yeni İngiltere kölelerinin yanı sıra masonluk, ordu ve eğitim gibi bazı önemli alanlardaki özgür siyahileri yanına çekmeye çalıştı. Ha...

Pan-Afrikanizm

Pan-Afrikanizm, sosyolpolitik bir görüştür. Amacı dünya çapında, farklı etnisitelerden, tüm Afrikalıların birlik ve beraberliği olan bir ideolojidir.

Pemba Adası

Pemba Adası, Zanzibar`ın yaklaşık 80 km kuzeyinde yeralan ada.

Afrika (Roma eyaleti)

Afrika (Africa), Roma İmparatorluğuna bağlı bir eyalet. Kabaca günümüz Tunus topraklarının kuzeyini ve batı Libya'nın Gabes Körfezi boyunca uzanan Akdeniz kıyılarını içerirdi.