Afrikaans Dil Bilgisi

Afrikaans dil bilgisi, Afrikaans dilinde konuşup yazabilmeyi sağlayan kurallar bütünüdür. Hint-Avrupa dilleri içinde en çözümlemeli dil bilgisi olduğu söylenebilir.

Afrikaans dil bilgisi, Afrikaans dilinde konuşup yazabilmeyi sağlayan kurallar bütünüdür. Hint-Avrupa dilleri içinde en çözümlemeli dil bilgisi olduğu söylenebilir.

Fiillerin mastar ve zaman kipi halleri arasında fark yoktur. İki fiil dışında; olmak ve sahip olmak:

bgcolor=#FFDEAD
Mastar Hali Türkçe Geniş Zaman
| ``olmak`` || is
| ``sahip olmak`` || het


En basit cümle yapısı olan "O bir doktordur" ya da "Ben bir öğretmenim" gibi "olmak" fiili içeren yapılar da aşağıdaki gibidir:

bgcolor=#FFDEAD
Afrikaans Hollandaca Türkçe
| Ik ben || Ben ...yım
| Jij/U bent || Sen ...sın
| Hij-Zij-Het is || O ...dır
| Wij zijn || Biz ...yız
| Jullie zijn || Siz ...sınız
| Zij zijn || Onlar ...lar


Yardımcı Fiillerbgcolor=#FFDEAD
Yardımcı Fiiller
Geniş Zaman Geçmiş Zaman
Afrikaans Hollandaca Türkçe Afrikaans Hollandaca İngilizce
| kan / kunt / kunnen || -ebilmek, -abılmak || kon || kon / konden || could
| zal / zult / zullen || -ecek, -acak || sou || zou / zouden || would
| moet / moeten || -meli, -malı || moes || moest / moesten || had to
| mag / mogen || -ebilmek, -abılmak (İzin) || mog || mocht / mochten || would have to
| wil / wilt / willen || İstemek || wou || wilde / wilden; wou / wouden || wanted to
| denk / denkt / denken || Düşünmek || dag || dacht / dachten || thought
| weet / weten || Bilmek || wis || wist / wisten || knew


Morfoloji

Sözcük Sırası

Afrikaans cümlelerde sözcüklerin takip ettiği sıraya "STOMPI" kuralı denir. Bu, İngilizce`de sözcük türlerinin baş harflerinden oluşmuştur. (Subject + Time + Object + Manner + Place + Infinitive) Bu sıra şöyledir:

"STOMPI" Kuralı
| Y1 || Z || N || B || Y || Y2 || M
| İlk Yüklem || Zaman || Nesne || Biçim || Yer || İkinci Yüklem || Mastar


Fiiller

Geçmiş Zaman

Ek breek - ``Kırıyorum``
Ek het gebreek - ``Kırdım``


Gelecek Zaman

Ek sal kom - ``Geleceğim``


Bunun olumsuzu olarak:

sou + ``mastar``. Örneğin,

Ek sou kom - ``Gelecektim``


İsimler

Almanca`dan farklı olarak, Afrikaans`ta sözcüklerin cinsiyetleri yoktur. Ama isimlerin tekil ve çoğul halleri arasında fark vardır. En yaygın çoğul eki -e`dir. Ama bunun yanında -s eki de epey yaygındır. Örneğin;

Türkçe Afrikaans Hollandaca Flamanca
| Kinders || Kinderen || Kinders

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.