Afrikanca

Afrikans esas olarak Güney Afrika ve Namibya'da, daha çok Hollanda'dan göç etmiş Avrupa kökenli beyazlar Afrikanerler tarafından konuşulan Batı Cermen dil ailesinden, Hollandaca'nın bir lehçesi. Daha az sayıda kişi tarafından Botsvana, Lesoto ve Svaziland'da da konuşulmaktadır.

Afrikanca

Afrikanca ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Afrikaans

İlgili konuları ara

Yanıtlar