Afroamerikan Sivil Haklar Hareketi

sivil haklar hareketi (1955 - 1968) ırk ayrımı sistemini muhafaza eden yasaları feshettirerek Siyah Amerikalılar için sivil haklar bakımından eşitliğin kurulmasını amaç olarak alan hareket idi. Protestan papaz ve şiddetsiz direniş savunucusu Martin Luther King bu hareketin önde gelen şahsiyetlerindendir.

sivil haklar hareketi (1955 - 1968) ırk ayrımı sistemini muhafaza eden yasaları feshettirerek Siyah Amerikalılar için sivil haklar bakımından eşitliğin kurulmasını amaç olarak alan hareket idi. Protestan papaz ve şiddetsiz direniş savunucusu Martin Luther King bu hareketin önde gelen şahsiyetlerindendir. National Association for the Advancement of Colored People ("Renkli İnsanların Gelişmesi için Ulusal Birlik") ile Marcus Garvey'in kurduğu Universal Negro Improvement Association ("Evrensel Zenci İlerleme Birliği")'ın kuruluşu ile bu hareketin kapsamındaki çatışmalar 19. yüzyılın sonunda başladılar. Ancak hareketin kaydedilmiş ilk önemli başarısı 1954'teki Brown v. Board of Education davasında kamu okullardaki ırk ayrımının anayasaya aykırı olarak ilan edilmesidir. Ertesi yıl bir otobüste kendi koltuğuna bir beyaza vermekten direnen Rosa Parks'ın tutuklanması Montgomery Otobüs Eylemi'ne patlak verdi. 1956'da Yüksek Mahkeme, Alabama otobüslerindeki ırk ayrımının anayasaya aykırı olduğunu ilan etti. 1966'dan 1975'e kadar dünya çapında etkin olmuş Black Power ("Siyah Gücü") hareketinin 1966 civarındaki yükselişi sivil haklar mücadelesini radikalleştirdi ve haysiyet, siyasi ve ekonomik özerklik ve beyazların vesayetinden kurtuluş için bir ırk mücadelesinin gelişmesine yol verdi. Bu hareketten Malcolm X meydana çıktı. O, ırkçı bulduğu "Siyah Amerikan" teriminin yerine "Afroamerikan" neolojizmini türetti. Bir çok alim, Amerikan İç Savaşı'ndan sonraki yeniden yapılanma dönemi nazaran bir şekilde bu harekete "ikinci yeniden yapılanma" olarak nitelendirir. Mamafih 1896'daki Plessy v. Ferguson davası güney eyaletlerindeki yürürlükte olan Jim Crow yasaları ve diğer ırkçı yasalara meşruiyet verdi. Bir sürü trendden oluşan sivil haklar hareketi, birçok diğer benzeri mücadele için bir model olmuştur, örneğin American Indian Movement ("Kızılderili Hareketi") haline gelen ve Indian Civil Rights Act ("Kızılderili Sivil Haklar Kanunu")'e yol veren Amerikan yerlileri mücadeleleri; Chicano Movement'ın mücadeleleri ve 1969'daki Stonewall ayaklanmalarının ardından oluşan Gay Liberation Front. Dipnot

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Afroamerikan Sivil Haklar Hareketi ilgili konular

 • Sivil

  Sivil, uluslararası hukukta herhangi bir ülkenin silahlı kuvvetlerine veya diğer silahlı gruplara mensup olmayan kişi. Siviller herhangi bir muh
 • Kadınizm

  Kadınizm (Womanism) feminist yazar Alice Walker tarafından özellikle Afrikan Amerikan Feminizmi için tanımlanan ancak sonradan ırk ve sınıf ay
 • Sivil haklar

  Sivil haklar, her ülkede yaşayan insanların yasalara dayanarak sahip olduğu haklar. Genellikle vatandaş olanlara tanınan siyasi haklardan daha k
 • Azınlık hakları

  Azınlık hakları terimi temelde iki ayrı kavramı belirtmektedir. Terim; ırksal, etnik, sınıfsal, dini, dilsel ve cinsel azınlıkların bireyse
 • Gençlik hakları

  Gençlik hakları, gençlerin sivil haklarını genişletme amacı güden düşünce öbeğidir. Çıkış kaynağı; gençlik birlikleri ve kuşaklar
 • Sivil haklar hareketi

  Tarihsel olarak, sivil haklar hareketi dünya çapında toplumsal huzursuzlukların ve halk ayaklanmalarının yaşandığı yaklaşık yirmi yıllık
 • Emmett Till

  Emmett Louis "Bobo" Till (25 Temmuz 1941 - 28 Ağustos 1955), ABD'nin Mississippi eyaletinde 1955 yılında 14 yaşında iken ırkçı bir cinayet so
 • Sivil liberteryenizm

  Sivil liberteryenizm, bireyin hayatı ve tercihlerine yönelik her türlü baskı, kısıtlama veya ayrımcılığa karşı ( devlet, şirket, akran v
 • Afroamerikan sivil haklar hareketi

  sivil haklar hareketi (1955 - 1968) ırk ayrımı sistemini muhafaza eden yasaları feshettirerek Siyah Amerikalılar için sivil haklar bakımından