After Pilkington

Modern sanat

Genellikle 1880'lerin İzlenimcilerinden (Empresyonistlerden) 1960-70'lere kadar devam ettiği kabul edilen sanat dönemi.

Kavramsal sanat

Kavramsal sanat terimi, 1960'larda artık kendilerini alışılageldik sanat eseri biçiminde göstermeyen sanat eserleri için kullanılmaya başlanmıştır. ''Fikir sanatı'' olarak da geçer. Kavramsal sanatçılar, bir resim veya heykel yapmak üzere yola koyulup bu...

Barok dönemi bestecileri listesi

Erken dönem Barok bestecileri (1550-1600 arası doğanlar)

Miranda Richardson

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 1992 ''Damage''