Agave

Agave, Orta ve Güney Amerika'da yayılış gösteren sabırgiller (Agavaceae) familasından etli bitki (succulent plant) cinsidir.
Türleri Türkçede sabır otu ya da kısaca sabır olarak bilinir.

Agave

(Agarie) Kral Kadmos’un kızı. Dionysos’un annesi, Semele’nin kızkardeşi.

Yanıtlar