Agoge

Agoge (Attika Yunancası: ἀγωγή,ya da ἀγωγά, Dor Yunancası: agōgá), Antik Yunanistan'da bir şehir devleti olan Sparta'da yönetici hanedanlar olan Agiad ve Eurypontid hanedanlarının ilk oğulları hariç olmak üzere bütün erkek Sparta vatandaşlarının görmesi zorunlu olan son derece sıkı ve disiplinli bir askeri eğitim düzeniydi. Eğitimler gizlilik, Sparta toplumuna sadakat eğitimi, askeri idman(örneğin fiziksel acılara karşı direnç), avcılık, dans, şarkı söyleme ve iletişim öğretilerini içeriyordu. Agoge kelimesinin anlamı Antik Yunan'da eğitim anlamına geliyordu. Halk hikâyelerine göre Agoge ilk kez yarı mitolojik bir kişilik olan Spartalı kanun yapıcı Lycurgus tarafından Spartalılarına sunulduğu söylense de asıl temellerinin MÖ 7. ve 6. yüzyıllarda atıldığı düşünülmektedir. Bu yüzyıllar Spartalıların erkek vatandaşlarını 7 yaşından 21 yaşlarına kadar eğittiği dönemlere denk gelir.

Sistemin oluşturulmasındaki hedef Sparta ordusunda hizmet etmek üzere fiziksel ve zihinsel olarak çok güçlü erkekler üretmekti. Bu sistem sayesinde Sparta erkekleri Sparta'nın çağrılarına uygun olmaya teşvik ediliyor, Sparta'ya hizmet ederken savaş alanında ölmenin bir Sparta erkeği için erişilebilecek en yüksek başarı olduğu fikri aşılanıyordu. Böylece bu adamlar "Sparta'nın Duvarları" olabiliyordu, çünkü Sparta bütün Yunan şehir devletleri arasında şehri çevreleyen bir savunma duvarı bulunmayan tek şehirdi. Bunun sebebi (Lycurgus'un emriyle bütün duvarların yıkılmasıydı.)Disiplin çok sıkıydı ve bütün erkekler en iyi olmaya teşvik ediliyorlardı. Agoge bütün Yunanistan'da oldukça saygın bir sistemdi ve pek çok Yunan şehir devletinden aristokratlar oğullarını Agoge'ye katılması için Sparta'ya göndermeye çalışıyordu. Spartalılar hangi genç erkeklerin eğitime kabul edileceği hususunda çok seçiciydi. Bu onur genellikle çok köklü bir soya sahip veya çok önemli ailelere veriliyordu.

Kaynak:

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.