Agonistik Davranış

Agonistik davranış, etolojide, dövüşme ile ilgili sosyal davranışlar için kullanılan terimdir. Dolayısıyla yalnızca gerçek saldırganlığı kapsayan saldırgan davranıştan daha geniş bir davranış yelpazesini kapsar ve tehdit, nümayiş, geri çekilme, saldırganların yatıştırılması ve uzlaşması davranışlarını da içerir. Terim ilk olarak Scott ve Fredericson tarafından 1951 yılında kullanılmıştır. Besin, barınak kaynakları ve çiftleşme için uygun eşler genellikle sınırlı olduğu için agonistik davra

Agonistik davranış, etolojide, dövüşme ile ilgili sosyal davranışlar için kullanılan terimdir. Dolayısıyla yalnızca gerçek saldırganlığı kapsayan saldırgan davranıştan daha geniş bir davranış yelpazesini kapsar ve tehdit, nümayiş, geri çekilme, saldırganların yatıştırılması ve uzlaşması davranışlarını da içerir. Terim ilk olarak Scott ve Fredericson tarafından 1951 yılında kullanılmıştır. Besin, barınak kaynakları ve çiftleşme için uygun eşler genellikle sınırlı olduğu için agonistik davranış birçok hayvan türünde gözlemlenir. Agonistik davranışın bazı türleri besin ya da eş gibi bir kaynağa erişim için rekabet eden iki hayvan arasındadır. Bazen yalnızca güç denemesi ya da hayvanları daha iri gösteren nümayişlerle sınırlıdır. Türler arasında agonistik davranış çeşitlilik gösterse de agonistik etkileşim üç ana davranıştan oluşur: Tehdit, saldırı ve boyun eğme. Bu üç davranış işlevsel ve fizyolojik olarak saldırgan davranış ile bağlantılıdır ancak saldırgan davranış tanımının dışında kalırlar. Bu üç davranış türü iki hayvan arasındaki etkileşimde tek başına görülebilirseler de genellikle aynı sıra ile üçü de gözlemlenebilir. Kaynağın uygunluğuna ve önemine göre davranışlar ölümüne dövüşmeden daha güvenli olan ritüel davranışa kadar değişebilir. Ritüel ve nümayiş davranışları en yaygın agonistik davranışlardır.

Notlar

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Agonistik Davranış ilgili konular

 • Davranış

  Bir nesnenin, özellikle de canlı bir yaratığın, bir organizmanın belli bir ortamdaki hareket tarzı, canlıların çeşitli durum ve ortamlardak
 • Davranış terapisi

  Bu terimin kapsadığı tedavi yöntemleri arasında duyarlılığın giderilmesi (bkz.), aversiyon (bkz.), zorlama (bkz), model tedavisi (bkz.
 • Fobiye Karşı Mekanizmalar

  Korkulan ya da korkutucu bir nesne yahut duruma duyulan yaklaşma arzusu veya davranışıdır. Hafif fobik kişiler yahut korkularını yenmeye çal
 • Orthopedagoji

  Orthopedagoji, davranış bozuklukları ile ilgilenen, pedagojinin alt branşdır. Pedagoji bilimi, orthopedagojinin yanı sıra, Transkültürelpedag
 • Kişilik psikolojisi

  Kişilik psikolojisi, bireylerin kendilerine özgü davranış, düşünce ve duygu biçimleriyle ilgilenir.Doğan Cüceloğlu (1991), ''İnsan ve Dav
 • Toplumsal sapma

  Sapma davranışı, çoğunluğun onayladığının dışında kalan ayıplanan ya da cezalandırılan bir davranıştır. Sapma davranışlar kültü
 • Efeminelik

  Efemenilik, kadınsılık, veya kadınsı tavırlı erkek en sık davranış tarzı olarak taşıyan erkek. ''Efemine'' terimide kadın doğasında ol
 • Agonistik davranış

  Agonistik davranış, etolojide, dövüşme ile ilgili sosyal davranışlar için kullanılan terimdir. Dolayısıyla yalnızca gerçek saldırganlı