Agorizm

Kısaca: Agorizm, bir radikal libertar-sol politik felsefedir. Samuel Edward Konkin III tarafından yaygınlaştırılmıştır.Terim Yunanca "agora" yani "pazar yeri"den türemiştir. ...devamı ☟

Agorizm
Agorizm

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Karşı ekonomi
5 yıl önce

işlerine karışmasından açıkça kaçınan bir sektörün ekonomik bakımdan yeterince gelişmesinin sonucunda ortaya çıkabilir. Terim agorizm ile bütünleşmiştir....

Anti-devletçilik
4 yıl önce

kolektivist olarak sınıflandırılır. Anarşizm ve çeşitli düşünce okulları Agorizm Anarka-feminizm Anarko-komünizm Anarko-kapitalizm Anarko-naturizm Anarko-pasifizm...

Siyasi ideolojiler listesi
1 yıl önce

liberalizm Muhafazakâr liberalizm Ulusal liberalizm Ekonomik liberalizm Agorizm Anarko-kapitalizm Minarşizm Nesnellik (Ayn Rand) Radikalizm İlericilik...

Anarko-kapitalizm
1 yıl önce

ve onun normatif uygulamalarını reddeder. Anarko kapitalist düşünceler agorizm ve piyasa merkezli özgürlükçü sol felsefelerin gelişimine katkılarda bulunmuştur...

Anarko-kapitalizm, Agorizm, Aktivizm, Anarka-feminizm, Anarko-kapitalist sembolizm, Anarko-primitivizm, Anarko-sendikalizm, Anarşist komünizm, Anarşist sembolizm, Anarşizm, Bireyci anarşizm
Liberteryenizm
1 yıl önce

ve onun normatif uygulamalarını reddeder. Anarko kapitalist düşünceler agorizm ve piyasa merkezli liberteryen sol felsefelerin gelişimine katkılarda bulunmuştur...

Serbest piyasa
1 yıl önce

kendine organize olabildiğini göstermektedir. İndividualist anarşizm ve Agorizm’in bazı türleri gibi diğer felsefelere göre, gerçek bir serbest piyasanın...

Bireycilik
1 yıl önce

Çevrecilik Sınırlı devlet Serbest piyasa Sözleşme özgürlüğü Okullar Anarşizm Agorizm Minarşizm Voluntarizm Sol liberteryenizm Bireyci anarşizm Serbest piyasa...

Robert Nozick
1 yıl önce

Çevrecilik Sınırlı devlet Serbest piyasa Sözleşme özgürlüğü Okullar Anarşizm Agorizm Minarşizm Voluntarizm Sol liberteryenizm Bireyci anarşizm Serbest piyasa...

Robert Nozick, 16 Kasım, 1938, New York