Aha

Aha Han - Türk ve Altay mitolojisinde Hayvan Tanrısı. Ahağa Han da denilir. Hayvanları Korur. Hayvanların ağası, onların efendisi olarak görülür. Ülgen tarafından yabani hayvanların ve onların yavrularının sorumluluğu kendisine verilmiştir. Türk kültüründe insanların diğer canlılarla, hayvanlarla, bitkilerle ve hatta cansız varlıklarla kardeş olarak görülmesinin en güzel dışavurumlarından birisidir. Yakutlardaki Aha adlı ırmak tanrıçası ve Anadoludaki Aka adı verilen Ana Tanrıça ile de ilgilidir

Aha Han - Türk ve Altay mitolojisinde Hayvan Tanrısı. Ahağa Han da denilir. Hayvanları Korur. Hayvanların ağası, onların efendisi olarak görülür. Ülgen tarafından yabani hayvanların ve onların yavrularının sorumluluğu kendisine verilmiştir. Türk kültüründe insanların diğer canlılarla, hayvanlarla, bitkilerle ve hatta cansız varlıklarla kardeş olarak görülmesinin en güzel dışavurumlarından birisidir. Yakutlardaki Aha adlı ırmak tanrıçası ve Anadoludaki Aka adı verilen Ana Tanrıça ile de ilgilidir. Kimi görüşlere göre Aka Hanım ile aynı kişiliktir, fakat aralarında cinsiyet farklılığı bulunduğu dikkate alınmalıdır.

Etimoloji

(Ağ/Ah/Ak) kökünden türemiştir. Ağa/Aha abi demektir. Büyük erkek kardeş anlamı veya sahiplik ifade eder. Beyazlık içeriğini de barındırır. Moğolca ve Tunguz dillerinde de geçmişte ve günümüzde erkek yanlı akrabalıkları tanımlamakta kullanılır. Moğolca Ah, Mançuca Ahon erkek kardeş demektir. * Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt PDF

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

Aha

İngilizce Aha kelimesinin İspanyolca karşılığı.
interj. ahá!, con que si (interjección)

Aha

İngilizce Aha kelimesinin Fransızca karşılığı.
interj. voila, vraiment

Aha

İngilizce Aha kelimesinin Almanca karşılığı.
intz. aha

Aha

İngilizce Aha kelimesinin İtalyanca karşılığı.
inter. ah, bene

Aha

İngilizce Aha kelimesinin Portekizce karşılığı.
interj. aha! (triunfo, satisfação)

Aha

ünl. aha, işte, şimdi tamam

Aha

Almanca Aha kelimesinin İngilizce karşılığı.
[aha] interj. word used to express a variety of emotions (delight, relief, surprise or contempt)

Aha

Türkçe Aha kelimesinin İngilizce karşılığı.
interj. word used to express a variety of emotions (delight, relief, surprise or contempt) interj. aha, word used to express a variety of emotions (delight, relief, surprise or contempt) interj. aha, word used to express a variety of emotions (delight, relief, surprise or contempt)

Aha

İngilizce Aha kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
tw. werkelijk?

Aha

interj. word used to express a variety of emotions (delight, relief, surprise or contempt) interj. aha, word used to express a variety of emotions (delight, relief, surprise or contempt) interj. aha, word used to express a variety of emotions (delight, relief, surprise or contempt)

Aha

Flemenkçe Aha kelimesinin Fransızca karşılığı.
(interjectie) ah ah

Aha

işte burada.

Aha

Almanca Aha kelimesinin Fransızca karşılığı.
intrj. tenir: tiens!

Aha

Almanca Aha kelimesinin İtalyanca karşılığı.
intrj. ecco!

Aha

Almanca Aha kelimesinin İspanyolca karşılığı.
intrj. ¡ajá!, ¡ya!

Aha

Almanca Aha kelimesinin Türkçe karşılığı.
hah!, işte!

Aha

İtalyanca Aha kelimesinin Almanca karşılığı.
intrj. haha!

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Aha ilgili konular

 • Video

  Video Görüntü sinyalini bir banda kaydeden ve tekrar televizyon ekranında görüntülemeye yarayan araç. Vidyo kayıt, ses kaydına benzer şekil
 • Ash

  Ash Ketchum, Pokémon animesinin baş kahramanıdır. Başlangıç pokemonu olarak Pikachu'yu almıştır daha sonraki macerlarında birçok pokemon y
 • Webmaster

  Webmaster web sitesi yapan kişidir. İngilizcedeki ``master`` kelimesi bu terimde ``uzman`` anlamında kullanılmaktadır. Maddi kazanç için değil
 • Arı

  Arı Familyası: Arıgiller (Apidae). Yaşadığı yerler: Dünyanın çiçekli alanları. Özellikleri: 15-25 mm boyunda. Vücut genellikle çok tüy
 • Genleşme

  Genleşme, genişleme anlamından gelir. Sıcaklığı artırılan bir cismin uzunluk ya da hacminin değişmesi olayıdır.
 • Genleşme katsayısı

  Genleşme katsayısı, bir maddenin ısı etkisiyle genleştiği miktarın belirlenmesi için kullanılan katsayıdır. Birim hacimdeki bir maddenin b
 • Windows

  Windows, kullanıcıya grafik arabirimler ve görsel iletilerle yaklaşarak, programları çalıştırmak, komut vermek gibi klavyeden girdi yazma zor
 • Bath

  Bath (İngilizce'de olarak telaffuz edilir), Birleşik Krallık'ın İngiltere ülkesinin Güney Batı bolgesinde bulunan bir kentsel yerleşimdir. T
 • Dead space

  PC: 20 Ekim 2008 PlayStation 3:13 Ekim 2008 Xbox 360:13 Ekim 2008
 • Dimer

  Bir dimer, monomer adı verilen iki alt üniteden oluşan kimyasal ya da biyolojik yapıdır.