AHALI (türkçe) anlamı
1. 1 . Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan kişilerden oluşan topuluk:
2. Mevsim daha Boğaz'ın bütün ahalisini toplayamamıştır.- A. Ş. Hisar.
3. 2 . Bir yerde toplanan kalabalık
4. halk
5. Ahaliden kimsenin kendisini tanımaması için bir siyah mantoya bürünmüştü.- R. N. Güntekin.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ahali Mübadelesi Sorunu

30 Ocak 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol'e göre Türkiye'deki Rum-Ortodokslar ile Yunanistan'daki müslümanların (Türk olmayanlar dahil) büyük bölümünün karşılıklı olarak yer değiştirmesi. Buna göre Batı ...

Ahali Mübadelesi

Alm. Bevälkerungsaustausch, Fr. Exchange de papulation, İng. Exchange of population. 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması gereğince Türkiye'deki Rumlarla, Yunanistan'daki Türklerin büyük bölümünün karşılıklı değiştirilmesi.

Ahali Cumhuriyet Fırkası

Ahali Cumhuriyet Fırkası 26 Eylül 1930 günü Adana’da Abdülkadir Kemali (Öğütçü) Bey tarafından kurulmuştur. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kastamonu milletvekili olarak bulunmuş olan Abdülkadir Kemali Bey’in Adana’da çıkardığı “Toksöz Gazetesi” bu partinin ...

Folk

Halk, bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna denir. Halkı milletten ayıran en önemli fark; halk, bir toplumda halen yaşamakta olan çeşitli toplum kesimlerini kapsamaktadır.