--}}

Ahav

Ahab (veya Ahav) (İbranice: אַחְאָב, ''Babanın erkek kardeşi''; Yunanca: Αχααβ; Latince: Achab) Omri'nin oğlu ve İsrail'in Kralıydı. William F. Albright'a göre MÖ 869 - MÖ 850 yıllarında, E. R. Thiele'ye göre ise MÖ 874 - MÖ 853 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır.

Ahab (veya Ahav) (İbranice: אַחְאָב, Babanın erkek kardeşi; Yunanca: Αχααβ; Latince: Achab) Omri'nin oğlu ve İsrail'in Kralıydı. William F. Albright'a göre MÖ 869 - MÖ 850 yıllarında, E. R. Thiele'ye göre ise MÖ 874 - MÖ 853 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır. Aile Ahab, Sur kralı Ithobaal I'in kızı Jezebel ile evlendi ve bu iki krallığı müttefik olmasını sağladı. Hükümdarlığı Babası döneminde fethedilen Moab Ahab'a haraç ödemeye devam etti. Jehoşafat'ın kral olduğu zamanda Yehuda Krallığıyla karşılıklı evlilikler sayesinde ittifak kuruldu. Gergin ilişkilerin sadece Aram Şam ile olduğu düşünülür.

Karkar savaşı

Karkar savaşı

, Asurlu III. Şalmanezer'in MÖ 853'te Apamea şehrinde olduğu düşünülen Kilikyalılar, Kuzey Suriye, İsrail, Ammonlular ve Suriye çöllerindeki kabilelerle yaptığı savaştır. Ahab, savaşa 2000 atlı ve 10000 yaya askerle katıldı. Ordusunun büyüklüğü, Sur, Yehuda, Edom ve Moab'dan gelen askeri desteğe bağlanır. Bu savaşı Asurlular kazanmasına rağmen MÖ 849 ve MÖ 846 yıllarındaki seferlerinden aynı sonucu alamadı.Tanah'a göre Ahab, Aram Şam kralı Ben-Hadad I'i ve onun otuz iki kralını Afek'te 7000 kişilik ordusuyla bozguna uğrattı.

Ahab'ın ölümü

Üç sene sonra Şeria Nehri'nin doğusunda savaş patlak verdi. Ahab, Yehuda Kralı Jehoşafat ile birlikte Ramot-Gilad şehrini geri almaya gitti. Bu savaşta kendini kamufle etmesine rağmen bir okçu tarafından ağır yaralandı. Eski Ahit'te İlyas'ın öngördüğü gibi kanını köpekler yaladı. Septuagint (Eski Ahit'in Yunanca tercümesi) ayrıca domuzların da yaladığını söyler. İsrailliler domuzdan uzak duruyordu fakat Ahab Fenikeli prenses Jezabel'le evlendiği ve Kenan tanrılarını Samarya'ya soktuğu için böyle cezalandırılmıştı. Ölümünden sonra yerine oğlu Ahaziah daha sonra diğer oğlu Jehoram geçti. Dış bağlantılar * Ahab - Archaeowiki.org *

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.