Ahaz

Yahuda kralı.Yaşamı konusunda pek bilgi bulunmayan,İ.Ö. 735 - İ.Ö. 720 arrasında on ikinci Yahuda kralı olan Ahaz,İşaya peygamberin uyarılarına karşın,Asur`a karşı Suriyelilerin kurdukları birliğe katılmayınca,Asurluların saldırısına uğradı ve büyük ölçüde bağımlı duruma geldi.Asur başkentindeki tapınaktan etkilenerek,bir benzerinin Kudüs`te yaptırdığı için,Kutsal Kitap`ta dinsizlikle suçlandı.

Ahaz

Yahuda kralı.Yaşamı konusunda pek bilgi bulunmayan,İ.Ö. 735 - İ.Ö. 720 arrasında on ikinci Yahuda kralı olan Ahaz,İşaya peygamberin uyarılarına karşın,Asur`a karşı Suriyelilerin kurdukları birliğe katılmayınca,Asurluların saldırısına uğradı ve büyük ölçüde bağımlı duruma geldi.Asur başkentindeki tapınaktan etkilenerek,bir benzerinin Kudüs`te yaptırdığı için,Kutsal Kitap`ta dinsizlikle suçlandı.Ayrıca Bakınız

Hristiyanlıkta cehennem

İlgili konuları ara

Yanıtlar