Ahir Zaman

Kısaca: Ahir zaman, islam dininde kıyamet öncesinde alametlerle kendisini belli eden zaman dilimi. ...devamı ☟

Ahir zaman, islam dininde kıyamet öncesinde alametlerle kendisini belli eden zaman dilimi.

Bu zaman dilimi öncesinde gerçekleşeceği bildirilen bir takım belirtiler ortaya çıkacaktır. Bu belirtilere "Ahir Zaman Alametleri" veya "Kıyamet Alametleri" denilmektedir. Kuran-ı Kerim'in konuyla ilgili ayetlerinde genel bir bilgi verilmekte ve kıyametin kopma zamanının kesin olarak bilinemeyeceği hatta Hz.Muhammed'in dahi bu vakti bilemeyeceği bildirilmektedir. Peygamber kendisine bu konuyla ilgili soru soranlara "kıyamet için ne hazırladınız?" sorusuyla karşılık vermekte ve inanan insanların kıyametin kopma zamanını değil kendi kulluk görevlerini ve kulluk bilinçlerini geliştirmelerini istemiştir. Bununla birlikte Hz.Muhammed çevresindekilere kıyametin alametlerinin bir kısmından bahsetmiş bulunmaktadır. Bu alametler kıyametin kesinlikle bu alametlerin varlığıyla birlikte kopacağı zamanı değil kıyamete yaklaşan zaman diliminde toplumda gerçekleşecek değişimlerden haber vermekte ve inanan insanları bu dönemin çalkantılarına karşı uyarmaktadır.

Alametler zaman boyutu açısından değil uyarı boyutları açısından değerlendirilmektedir. Diğer dinlerde de kıyamet alametlerinden bahsedilmekte olup o dinlerin temsilcileri de aynı şekilde din önderleri tarafından uyarılagelmektedir.

Kur'an'da ahir zaman

Kur'an-ı Kerim'de kıyametin kopma zamanının insanların meşguliyet içinde olduğu bir zamanda aniden ve insanları derinden etkileyecek olaylarla birlikte geleceği ve kıyametin kopma saatinin tam olarak bilinemeyeceği bildirilmektedir.

 • "Gerçekten Allah'ın vaadi haktır, kıyamet-saatinde hiçbir kuşku yoktur." denildiği zaman siz: "kıyamet-saati de neymiş, biz bilmiyoruz; biz yalnızca bir zanda (ve tahmin) bulunup zannediyoruz; biz kesin bir bilgiyle inanmakta olanlar değiliz." demiştiniz. (Casiye süresi, 32)
 • Hayır, onlar kıyamet-saatini yalanladılar; biz kıyamet saatini yalan sayanlara çılgınca yanan bir ateş hazırladık. (Furkan süresi, 11)

  Hadislerde ahir zaman

  Hadislerde Kur'an-ı Kerim'e nisbetle daha fazla kıyametten bahsedildiği görülmektedir. Ahir zamanın ve kıyametin yakınlaştığının belirtileri daha ayrıntılı olarak zikredilmekte ve mü'minler uyarılmakta hatta tavsiyelerle yönlendirilmektedir.


Hadislerde Geçen Bazı Alametler:

 • Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:


"Kıyamet kopmazdan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler olacak. (O vakit) kişi mü'min olarak sabaha erer de kafir olarak akşama kavuşur. Mü'min olarak akşama erer, kafir olarak sabaha kavuşur. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık mukabilinde dinlerini satarlar."

Tirmizi, Fiten 39, (2211).

 • Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır.
Suyuti, Cami'üs Sagir, 3/211; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/492-
 • Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır… Ölümler ve katliamlar yaygın hale gelecek…
Camiü's-Sagir, 3:211, Müsned, 2:492, 4:391, 392
 • İnsanlar arasında homoseksüellik ve lezbiyenlik artacak
Al-Muttaqi al-Hindi, Kanzul Ummaal
 • İnsanlar Allahın varlığını açıkça inkar etmedikleri sürece Kıyamet kopmayacak
Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, s. 27-
 • Açıkça gayrimeşru ilişki hakim olacak
Sahih Buhari
 • Süveyd İbnu Gafle (radıyallahu anh) anlatıyor: "Ali (radıyallahu anh) dedi ki: "Ben size Resulullah (aleyhissalatu vesselam)' dan bir hadis söyleyince, Allah'a yemin olsun Aleyhisselatu vesselam'ın söylemediği bir şeyi söylemektense gökten atılmayı tercih ederim. Ancak benimle sizin aranızda cereyan eden şeyler hakkında konuşunca, bilesiniz harp hiledir. Zira ben Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'ın şöyle söylediğini işittim:


"Ahirzamanda yaşça küçük, akılca kıt birtakım gençler çıkacak. Yaratılmışın en hayırlısının sözünü söylerler, Kur'an'ı okurlar. İmanları gırtlaklarından öteye geçmez. Okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkarlar. Onlara nerede rastlarsanız onları gebertin. Zira, onları öldürene, kıyamet günü, Allah'ın vereceği ücret var."

Buhari, Fezailu'l-Kur'an 36, Menakıb 25, İstitabe 6; Müslim, Zekat 154, (1066); Ebu Davud, Sünnet 31, (4767); Nesai, Tahrim 26, (7, 119).

 • Kıyamet yaklaştığında; taylasan giyilmesi çoğalır, ticaret artar, mal çoğalır, mal sahibine malı için tazim edilir, fuhuş yayılır, çocuklar amir durumuna gelir, kadınların sayısı artar. Sultan zulüm eder, eksik ölçü ve tartı yapılır, bir adamın köpek yavrusunu yetiştirmesi kendi çocuğunu yetiştirmekten kendisine daha cazib gelir. Büyüğe hürmet, küçüğe de merhamet edilmez ve gayri meşru çocuklar çoğalır, hatta yol ortasında adam kadınla yakınlaşır. İnsanlar, kalbleri kurt olduğu halde koyun postuna bürünürler, o zaman da insanların en iyi görüneni "müdahim" (kötülükleri gördüğü halde karışmayıp, kendi işine bakan) olanıdır.


Ramuz el-Hadis'den

 • Ümmetimin sonunda bir takım kavimler olur ki, camilerini süsler, kalplerini viran ederler. Onlardan birisi dinine vermediği ehemmiyetten fazlasını elbisesine verir. Bunlar, dünyaları selamet oldu mu, ahiret işini kaale almazlar.

  Hristiyanlıkta ahir zaman

  Hristiyanlıkta insanlığın sonunda yıkımlar ve savaşlarla gelecek çağ. Başta evanjelikler olmak üzere bir kısım hristiyanlar şu an bu dönemin içinde bulunduğumuza inanmaktadırlar. Dinden uzaklaşma ve coğrafi yıkımlar (depremler, seller vs.) ile kendisini belli eden bu çağ başlarında İsa'nın bulunduğu Hristiyanlar ile şeytan'ın güçleri arasında gerçekleşecek bir savaşla son bulacaktır.


İncil'de son zamanlar

Fakat şunu anla ki son günlerde sıkıntılı zamanlar gelecek. Zira insanlar benliklerine, paraya, grurura, kendini beğenmişliğe, sövgüye, ukalalığa düşkün, ebeveynine itaatsiz, nankör, günahkar, zalim, öfkesine yenik, müfteri, sefih, gaddar, iyilik düşmanı, hain, pervasız, gururla şişkin, Tanrı'yı sevmekten çok hazlara düşkün, dinin kudretini inkar ederken onun sadece biçimini gözeteceklerdir. Bu insanlardan yüz çevir.

İncil- 2 Timoti 3.1-5

Kaynakça

http://www.ahirzaman.net Ahir Zaman]

http://www.kiyametalametleri.com/sitehakkinda.html Kıyamet Alametleri

http://www.theprophetmuhammad.org/future1.html Prophet Muhammad

Göz at

* Dinlerde Ahir Zaman

ahir zaman

Türkçe ahir zaman kelimelerinin İngilizce karşılığı.
a) the latest time b) the end of the world

ahir zaman

son zaman.
(halk inanışına göre) dünyanın son günleri, kıyametin kopmak üzere bulunduğu günler ya da yıllar.

ahir zaman


1 .
Son zaman.
2 .
din b. (***) Dünyanın son günleri, kıyametin kopmak üzere bulunduğu günler veya yıllar.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ahir zaman
3 hafta önce

Ahir zaman (Farsça: آخر زمان) (Türkçe karşılığı: Son devir), çeşitli dinlerde kıyamet öncesinde alametlerle kendisini belli edeceği belirtilen zaman dilimi...

Ahir zaman, Ayet, Deprem, Din, Hadis, Hristiyanlık, Hz.Muhammed, Koyun, Kuran-ı Kerim, Kurt, Köpek
Süfyani
3 yıl önce

Süfyan (diğer adıyla İslam Deccali), hadislerde ahir zamanda çıkıp İslam dinine büyük zarar vereceği söylenen varlık. Ali ve Muaviye taraftarlarının mücadelesinde...

1830
2 hafta önce

– New York'lu Joseph Smith (1805-1844) Mormon Kitabı’nı yayınlayarak Ahir Zaman Azizleri Kilisesi’ni kurdu. Bu kilisenin üyelerine daha sonradan Mormonlar...

1830, 10 Aralık, 15 Eylül, 17 Aralık, 18. yüzyıl, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1831
A9 TV
3 yıl önce

Oktar'ın Sohbet Programları (Türkçe ve İngilizce) Harun Yahya Belgeselleri Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri Programı İttihad-ı İslam Programı Hayata Dair Programı...

Megido Dağı
3 yıl önce

kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2020.  ^ Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman Kıyamet Ahir zaman Armageddon Deccal Mehdi...

Mehdi
3 hafta önce

Mehdi (Arapça: المهدي‎), İslam'da ahir zamanda geleceğine ve İslam'ın dünya hakimiyetini gerçekleştireceğine inanılan kurtarıcı kişidir. "Hidayete erdirilen...

Murat Kekilli
2 hafta önce

Müzik ile Avara albümünü çıkarır. 2006 yılında Boğaziçi Müzik ile Bir Ahir Zaman adlı albümü çıkarır. Uzun bir aradan sonra 2010 yılında Boğaziçi Müzik...

Murat Kekilli, 18 Nisan, 1968, Adana, Anadolu Rock, Biyografi, Ceyhan, Karpuz, Müzik, Müzisyen, Piyano
Deccal
3 hafta önce

Deccal (Arapça: المسيح الدجّال), İslam eskatolojisine göre ahir zamanda, Mesih'in (İsa) ikinci kez yeryüzüne gelmesinden önce insanları dini inancından...

Deccal'ın Aini, Ansiklopedi, Din, Taslak, İslam, ,