Ahlâkçılar listesi, konuları dışındaki otoriteler tarafından etik konusuna büyük katkıları olduğu öne sürülen kişileri bir araya getiren bir listedir. Bu kişiler, kısmen dînî veya politik kişiliklerdirler.

Ahlâkçılar listesi

Etik Ahlakçılar listesi, konuları dışındaki otoriteler tarafından etik konusuna büyük katkıları olduğu öne sürülen kişileri bir araya getiren bir listedir. Bu kişiler, kısmen dini veya politik kişiliklerdirler.

Listedeki her kişi, etik çalşmaları ya da ele aldıkları prí´blemleri açısından bilinmektedirler.

ABCÇDE

FGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar