Ahlak Sosyolojisi

Kısaca: Ahlak Sosyolojisi, toplumlardaki sosyal gruplardaki ahlâkî ölçü ve kaidelerinin, bilhassa toplum bütünü içindeki yeri ile oluşum, işleyiş ve değişimini, düzenlilikleri içinde inceleyip açıklamayı hedefleyen genel toplumbilim dalının bir alt disiplinidir. ...devamı ☟

Ahlak Sosyolojisi, toplumlardaki sosyal gruplardaki ahlaki ölçü ve kaidelerinin, bilhassa toplum bütünü içindeki yeri ile oluşum, işleyiş ve değişimini, düzenlilikleri içinde inceleyip açıklamayı hedefleyen genel toplumbilim dalının bir alt disiplinidir.

felsefe-taslak

İlgili konular

felsefe

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ahlak Sosyolojisi
2 yıl önce

Ahlak sosyolojisi, toplumlardaki sosyal gruplardaki ahlâkî ölçü ve kaidelerinin, bilhassa toplum bütünü içindeki yeri ile oluşum, işleyiş ve değişimini...

Ahlak Sosyolojisi, Felsefe, Taslak
Hüseyin Nail Kubalı
5 yıl önce

Davy'in desteği ile Durkheim'ın Bordeaux ve Paris'te verdiği ahlak ve hukuk sosyolojisi derslerinin tümünün "Leçons de Sociologie" başlığıyla ilk kez...

Émile Durkheim
5 yıl önce

Sosyoloji adı her ne kadar August Comte tarafından verilmiş olsa da, Fransız Sosyolojisi 19. yüzyılın sonundaki güçlü etkisini ona ve onun kurmuş olduğu L'Année...

Emile Durkheim, 15 Kasım, 15 Nisan, 1858, 1885, 1887, 1893, 1895, 1897, 1902, 1906
Yasin aktay
2 yıl önce

Doğu Sosyolojisi" başlıklı dersleri vermiştir. Türkiye'nin toplumsal yapısı, uygulamalı sosyolojinin yöntem sorunları, hermenötik, beden sosyolojisi, modern...

Yasin aktay, 1966, 1990, 1992, 1993, 1997, 1999, 2005, Kişi, ODTÜ, Selçuk Üniversitesi
Hüsamettin Çetinkaya
5 yıl önce

bulunan hç, üç yıl (2006-9) süreyle D.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesinde sanat sosyolojisi ve sanat psikolojisi dersleri verdi. Halen yazılarını www.sinirdan.blogspot...

Zygmunt Bauman
2 yıl önce

Bauman'ın kendi kitaplarından yararlanılarak derlenmiştir. ^ Tüketim Sosyolojisi. Sosyolojik Araştırma. Anı Yayıncılık. s. 148. ISBN 978-605-170-203-2...

Zygmunt Bauman, 1925, 1968, Filozof, Holocaust, II.Dünya savaşı, Modernizm, Polonya, Postmodern Etik, Postmodern felsefe, Postmodernizm
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
5 yıl önce

Tesiri (1939) İçtimaiyyat(1958) Hukuk Sosyolojisi(1958) Le Play Mektebi ve Prens Sabahattin(1962) İktisat Sosyolojisi Açısından Sosyalizm(1965) İçtimaiyata...

Max Weber
2 yıl önce

Sosyolojiyi metodolojik olgunluğa eriştirmiştir. Weber, siyaset sosyolojisi ve eğitim sosyolojisi alanında yaptığı araştırmalarıyla da tanınır. Marx'ın sınıf...

Max Weber, 14 Haziran, 1864, 1920, 21 Nisan, Alman, Antipozitivistik, Düşünür, Filozof, Marks, Max Weber (anlam ayrım)